Jak poinformowała PAP Małgorzata Domaradzka z Wydziału Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach działania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” zaplanowano 73,4 mln euro, które pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Te 73 mln euro będą bezpośrednio przeznaczone na obszary rewitalizowane wyznaczone przez gminy w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR). Natomiast w innych priorytetach RPO przewiduje się też pewne preferencje dla projektów zapisanych w LPR dla danej gminy” - dodała Domaradzka.

Zaznaczyła, że chodzi m.in. o priorytet „Gospodarka niskoemisyjna”, na którą zaplanowano 76 mln euro, działania związane z dziedzictwem kulturowym (prawie 23 mln euro), transportem kolejowym (15 mln euro), integracją (10 mln euro) oraz rozwojem przedsiębiorczości (6 mln euro).

Domaradzka poinformowała, że pierwsze konkursy związane z rewitalizacją zostaną w ramach RPO ogłoszone w połowie 2016 r.

Jak zaznaczył w rozmowie z PAP Grzegorz Szewczyk z Wrocławskiej Rewitalizacji - spółki gminnej zajmującej się rewitalizacją Wrocławia, w nadchodzącej perspektywie gmina będzie kontynuować rewitalizację osiedla Nadodrze oraz rozpocznie odnawianie drugiego osiedla - Przedmieścia Oławskiego.

„Rewitalizacja ma sens, gdy jest kompleksowa i obejmuje wiele aspektów – nie tylko odnowienie budynków, z czym najczęściej jest kojarzona. Dlatego taka koncentracja zadań na niewielkim terenie jest konieczna. Nie mniej ważne jest, by odbywała się z udziałem innych podmiotów, m.in. organizacji pozarządowych czy przedstawicieli prywatnego biznesu” - mówił Szewczyk.

W minionych latach na wrocławskim Nadodrzu w rewitalizację zainwestowano ponad 100 mln zł. Odnowiono tam kilkadziesiąt kamienic, ale też zagospodarowano podwórka i na preferencyjnych zasadach uruchomiano lokale usługowe, świetlice czy siedziby organizacji społecznych.

Szewczyk podkreślił, że trwają już konsultacje społeczne na temat potrzeb i na początku 2016 r. powinna być gotowa robocza wersja lokalnego programu rewitalizacji dla obu osiedli.

Jednym z pierwszych dolnośląskich samorządów, który opracował Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2014-20 była gmina Bielawa.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bielawie Łukasz Masyk, rewitalizowane będą tereny po byłych Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw” oraz tereny wokół zdegradowanego zbiornika wodnego Sudety.

Dodał, że obszar obejmuje powierzchnię około 100 ha, a okolicę zamieszkuje 5 tys. osób.

W efekcie rewitalizacji ma tam powstać centrum rekreacji, park kulturowy z muzeum włókiennictwa. Wyremontowane będą również drogi dojazdowe.(PAP)

ros/ mhr/