Wchodzące w życie z początkiem roku zmiany to efekt powołania w ubiegłym roku metropolii – nowej struktury samorządowej, do której zadań należy m.in. organizacja transportu publicznego. Dzięki porozumieniu trzech organizatorów komunikacji, od 1 stycznia udało się wprowadzić wspólną taryfę, która objęła także Tychy i okolice, dotąd mające odrębny system komunikacji miejskiej.

Jedną z najistotniejszych zmian, obowiązujących od poniedziałku na zamieszkanym przez blisko 2,3 mln osób terenie całej metropolii, są bezpłatne przejazdy dla uczniów do 16. roku życia. Podstawą darmowych przejazdów jest ulga zakodowana w osobistej Śląskiej Karcie Usług Publicznych (ŚKUP) każdego ucznia – jednak do czasu uzyskania kart przez wszystkich uprawnionych, bezpłatne przejazdy mogą odbywać się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

„Do czasu wyrobienia przez dzieci i młodzież kart ŚKUP, przy kontroli biletów honorowane będzie okazanie ważnej legitymacji szkolnej, potwierdzającej wiek pasażera” – podał Miejski Zarząd Komunikacji (MZK) w Tychach.

Szczegóły składania wniosków o kartę ŚKUP dla dzieci znajdują się na stronie internetowej www.portal.kartaskup.pl. Karty można również uzyskać w Punktach Obsługi Klienta.

Jak podaje Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP), docelowo uprawnienie ucznia do bezpłatnych przejazdów będzie musiało być zakodowane na karcie ŚKUP, a każda osoba korzystająca z tego prawa będzie miała obowiązek odbijania swojej karty w pojazdach. Podstawą do zakodowania ulgi na karcie będzie ważna legitymacja szkolna; karta będzie kodowana jednorazowo.

Bezpłatne przejazdy uczniów są możliwe na liniach organizowanych przez MZK Tychy, KZK GOP oraz Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. Zwolnienie z opłat dotyczy również dzieci i młodzieży z tych gmin należących do tyskiego porozumienia międzygminnego, które nie weszły w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Kart ŚKUP nie potrzebują natomiast dzieci do 7. roku życia – w ich przypadku do bezpłatnych przejazdów komunikacją wystarczy oświadczenie opiekuna, dotyczące wieku dziecka.

W ramach obowiązującej od poniedziałku nowej taryfy zakres obowiązywania biletów jednorazowych (krótkookresowych) został rozszerzony na teren MZK Tychy, wydłużono także czas obowiązywania biletów - zamiast dotychczasowych 15, 30 i 60 minut, bilety będą ważne odpowiednio przez 20, 40 lub 90 minut.

Pasażerowie posiadający stare wzory biletów mogą korzystać z nich na nowych zasadach - nie trzeba ich wymieniać ani oddawać; od poniedziałku są one ważne na terenie całej metropolii, czyli bilet KZK GOP także na terenie Tychów, a bilet MZK Tychy - na liniach KZK GOP. Czas obowiązywania biletów jest zgodny z nowym cennikiem.

Ceny biletów papierowych KZK GOP pozostały bez zmian, staniały natomiast bilety jednorazowe kupowane na kartę ŚKUP (z: 3,10 zł, 3,70 zł i 4,60 zł na, odpowiednio: 3 zł, 3,60 zł, 4,40 zł) oraz przez telefony komórkowe (odpowiednio z: 3,20 zł, 3,80 zł, 4,80 zł na: 3 zł, 3,60 zł i 4,40 zł).

Od poniedziałku bilety jednorazowe zyskały też dodatkowe zastosowanie do tzw. podróży strefowych. Oznacza to, że pasażer podróżujący po terenie jednego miasta (gminy) na jednej linii (bez przesiadek) np. przez 30 minut, będzie mógł wykorzystać bilet 20-minutowy (na jazdę na jedną strefę) zamiast, jak dotąd, droższego biletu 40-minutowego. Analogicznie przy podróży z jednego miasta do drugiego, korzystając z jednej linii bez przesiadek, można wykorzystać wariant strefowy taryfy, zamiast czasowego.

Nowa taryfa oznacza w większości przypadków nieznaczne obniżki cen biletów wobec taryf obowiązujących obecnie w kluczowej części metropolii; nieznaczny wzrost cen dla regionu tyskiego ma rekompensować m.in. otwarcie dla jego mieszkańców możliwości przejazdów na terenie całej metropolii na jednym bilecie.

Zgodnie z nową taryfą KZK GOP, od poniedziałku łatwiej można uzyskać 5-procentowy rabat na zakup kolejnego biletu, ponieważ obniżony został próg uprawniający do tańszego kupna nowego biletu - z wymaganych dotychczas 95 proc. wykonanych odbić przy wejściu (check-in) do odbić przy wyjściu (check-out) do 85 proc. Dzięki temu pasażerowie mogą zaoszczędzić do kilkudziesięciu złotych rocznie.

Kolejne zmiany, w biletach długo- i średniookresowych, mają być wprowadzone od 1 kwietnia tego roku.

W listopadzie ub. roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przyjęła uchwałę ws. utworzenia Zarządu Transportu Metropolitalnego. To jednostka metropolii zarządzająca komunikacją miejską, która docelowo zastąpi dotychczasowego jej organizatora na kluczowej części obszaru metropolii. W tym roku ma ona samodzielnie uruchomić komunikację autobusową do lotniska Katowice w Pyrzowicach. (PAP)