Biuro podawcze, e-doręczenia między pełnomocnikami - będą zmiany w portalu informacyjnym sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Pod koniec 2022 r. miałoby zacząć działać - poprzez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych - biuro podawcze. Początkowo taka możliwość ma dotyczyć pojedynczych wniosków, z kolei na początku 2023 r. miałyby być wprowadzane e-doręczenia między pełnomocnikami - konkretne zapowiedzi nowych funkcjonalności systemu padły podczas spotkania Przemysława Rosatiego, prezesa NRA z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości.

19.05.2022

Jeden spadkodawca, dwa odmienne wyroki - skuteczna skarga nadzwyczajna prokuratury

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W odstępie kilkunastu lat Sąd Rejonowy w Kielcach wydał dwa odmienne rozstrzygnięcia w sprawie dotyczącej spadku po tej samej osobie. Skargę nadzwyczajną w tej sprawie skierował do Sądu Najwyższego Prokurator Generalny, podnosząc naruszenie konstytucyjnych zasad ochrony zaufania obywateli do państwa. SN ją uwzględnił i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

19.05.2022

KE uwolni fundusze po wykonaniu postawionych Polsce warunków

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Porozumienie z Komisją Europejską polega na tym, że jeżeli zostanie przyjęta prezydencka ustawa, zakładająca likwidację Izby Dyscyplinarnej, oznaczać to będzie wypłatę środków z KPO - przyznał rzecznik rządu Piotr Müller. Potwierdziła to przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Wcześniej przedstawiciele rządu twierdzili, że porozumienie z KE w tej sprawie jest zawarte, ale nie ujawniali, że warunkiem jest ustawa.

18.05.2022

Izba Dyscyplinarna SN w środę łagodnie wobec sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w drugiej instancji na posiedzeniach niejawnych rozpoznała sprawy immunitetowe dwóch sędziów. Izba pozostawiła bez rozpoznania wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu z Katowic. W drugiej sprawie - sędziego w stanie spoczynku, któremu uchylono immunitet w I instancji - odmówiła obniżenia uposażenia, gdyż nie toczy się wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

18.05.2022

Politycy Zjednoczonej Prawicy mówią o porozumieniu w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości

Sejm na najbliższym posiedzeniu, które jest planowane na 25 i 26 maja, uchwali zmiany w Sądzie Najwyższym, które zlikwidują m.in. Izbę Dyscyplinarną, a to z kolei ma oznaczać odblokowanie unijnych funduszy dla Polski - twierdzą politycy Zjednoczonej Prawicy. Według ich deklaracji, jest już polityczne porozumienie w tej sprawie. Sejmowa komisja ma zebrać się w tej sprawie w czwartek.

18.05.2022

Natychmiastowa izolacja sprawców przemocy coraz częściej stosowana

Wymiar sprawiedliwości

Mimo obaw policjantów, nakazy opuszczenia lokalu i zakazy zbliżania się do niego stają się narzędziami coraz częściej stosowanymi wobec sprawców przemocy domowej. W 2021 r. funkcjonariusze zastosowali ich 3 531. Są garnizony, które w tym zakresie wiodą prym - jak m.in. Białystok. Lublin, Kraków i Wrocław, są takie gdzie z tych rozwiązań korzysta się rzadko - jak np. Opole czy Gorzów Wielkopolski.

18.05.2022

Nowa polityka - sprawca przemocy wróci do domu, jeżeli pójdzie na terapię

Prawo karne Prawo rodzinne Opieka zdrowotna

Uchylenie zobowiązania do opuszczenia mieszkania lub zakazu zbliżania będzie zależeć m.in. od tego, czy sprawca pójdzie na terapię. Taką zmianę zamierza wprowadzić resort sprawiedliwości, chcąc przeciwdziałać zjawisku, a nie jedynie skupiać się na karaniu sprawców. Według prawników to dobry kierunek zmian, choć wskazują też na konieczność większego nacisku na potrzeby pokrzywdzonych przemocą domową.

18.05.2022

"Uwolnij się od przemocy" - MS chce propagować rozwiązania antyprzemocowe

Wymiar sprawiedliwości

Kończą się prace nad projektem zmian m.in. w prawie cywilnym, ale też w ustawie o policji, wprowadzającym nowe narzędzia do natychmiastowej izolacji osób stosujących przemoc wobec bliskich. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło też stronę internetową pod hasłem "Uwolnij się od przemocy", z informacjami dla pokrzywdzonych - jak i gdzie szukać pomocy, i jakie prawa im przysługują.

17.05.2022

Razem czy oddzielnie - znowu czarne chmury nad adwokatami i radcami

Prawnicy

Nie milkną echa wniosku do TK o zbadanie konstytucyjności przepisów o przynależności adwokata i radcy prawnego do izby samorządowej ze względu na jego miejsce zamieszkania lub siedzibę kancelarii. Prawnicy szykują się do batalii o ochrony swojej samorządności, wielu z nich uważa równocześnie, że to krok do dalszych działań, choćby zlikwidowania izb czy łączenia obu zawodów.

17.05.2022

RPO z zastrzeżeniami do projektów spłaszczenia struktury sądów

Wymiar sprawiedliwości

Proponowane przepisy są często nieprecyzyjne i niespójne, co może się przyczynić do znaczącego wydłużenia postępowań sądowych, projekty utrzymują wadliwy wybór sędziów Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm i Izbę Dyscyplinarną SN. Do tego dochodzą nowe kontrowersyjne konstytucyjnie rozwiązania, w tym zwiększające uprawnienia ministra sprawiedliwości.

16.05.2022

Strasburg: W sprawie sędziego Żurka Polska naruszyła prawo do sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska złamała art. 6 (prawo dostępu do sądu) i art. 10 (wolność ekspresji) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Orzekł także, że doszło także do naruszenia prawa do sądu - na rzecz sędziego zasądzono 15 tysięcy euro zadośćuczynienia i 10 tysięcy euro zwrotu kosztów postępowania.

16.05.2022

Niby nowa, a jakby stara - przypudrowana KRS nadal będzie rządzić sądami

Wymiar sprawiedliwości

Czekano, czekano i się doczekano. Z zaskoczenia Sejm wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Trudno mówić o nowej Radzie, bo skład w większości jest ten sam. Prawnicy oceniają, że to granie na nosie Unii Europejskiej i krok do dalszego upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Co warto wskazać, nowa KRS będzie miała do odegrania ważną rolę - jeśli dojdzie do spłaszczania struktury sądownictwa.

16.05.2022

Dr Rojszczak: Adwokaci i radcy potrzebują standardów cyberbezpieczeństwa

Prawnicy Nowe technologie RODO

Samorządy mogą dostarczyć radcom i adwokatom narzędzi do ochrony tajemnicy zawodowej, czyli informacji powierzonych przez klienta, ale najlepszym rozwiązaniem byłoby opracowanie standardów cyberbezpieczeństwa. Dzięki nim prawnik, wybierając określone narzędzia, mógłby potwierdzić, że nie tylko jest ono dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, ale też spełnia wymagania korporacyjne w zakresie ochrony informacji.

16.05.2022

Wyrok TK w sprawie samorządów może uderzyć w prawnicze dyscyplinarki

Prawnicy

Trybunał Konstytucyjny będzie badał, czy przepisy o przynależności adwokata i radcy prawnego do izby samorządowej ze względu na jego miejsce zamieszkania lub siedzibę kancelarii, są zgodne z konstytucją. Prawnicy obawiają się jednak, że to preludium do ograniczania ich niezależności. Wskazują, że ewentualne zmiany uderzą w samorządowe sądownictwo dyscyplinarne.

16.05.2022

Szykuje się "skok" na samorządy adwokatów i radców? TK zbada konstytucyjność przepisów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jak kubeł zimnej wody na głowy adwokatów i radców prawnych spadła informacja o tym, że do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących przynależności do izb adwokackich i radcowskich. Obawiają się skonfliktowania i rozbicia struktur samorządowych obu zawodów zaufania publicznego. Wieszczą też chaos i uderzenie w system pomocy prawnej, a więc w prawa obywateli.

13.05.2022

Do maja sądy ustanowiły opiekunów tymczasowych dla 17,5 tys. ukraińskich dzieci

Wymiar sprawiedliwości

Polskie sądy ustanowiły już opiekunów tymczasowych dla ponad 17, 5 tysiąca ukraińskich dzieci. Od momentu wejścia w życie przepisów do początku maja rozpatrzyły 15 654 takie sprawy. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia równocześnie, że w tym zakresie problemów nie ma, podobnie jak sygnałów o potrzebie wzmocnienia kadrowego - orzeczniczego i urzędniczego.

13.05.2022

Sejm wybrał 15 sędziów na członków KRS, ale bez Piebiaka i Dudzicza

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sejm wybrał w czwartek 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Osiem kandydatur wskazało Prezydium Sejmu, zaś siedem - klub PiS. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Klub PiS wycofał wcześniejsze swoje rekomendacje dla byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka oraz obecnego członka Rady Jarosława Dudzicza.

12.05.2022

Prokuratura Krajowa też nie chce zniesienia zasady równości płac sędziów i prokuratorów

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Ministerstwo Sprawiedliwości podczas reformy spłaszczającej strukturę sądów chciało odejść od zasady zrównania wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów i sędziów. W sprawie larum podnieśli już prokuratorzy, a Prokurator Krajowy informuje, że zaproponował poprawki utrzymujące równy status zawodowy sędziów i prokuratorów.

12.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski