Członkostwo Polski w elitarnym klubie, jakim jest Unia Europejska stanowi dla nas poważną gwarancję bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa międzynarodowego - uważa prof. Marek Safjan. Widzi jednak zarysowane w ostatnim czasie pękniecie między naszym państwem a instytucjami europejskimi.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.05.2019
Prawnicy
Dr Adam Bodnar i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zostali uhonorowani Nagrodą Praworządności (Rule of Law Award) przyznawaną przez World Justice Project, niezależną międzynarodową organizację pozarządowa, działającą na rzecz rządów prawa na świecie. W uzasadnieniu nagrody uznano Bodnara za kluczowego orędownika w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
30.04.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prawo jest dziś w Unii Europejskiej podważane i w efekcie tracą na tym słabsze kraje - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem w czasach EWG było pod tym względem lepiej, "interesy ścierały się w jakichś ramach, te ramy były tworzone przez prawo europejskie, przez traktaty europejskie, ale mimo wszystko to jakoś funkcjonowało".
Krzysztof Sobczak
30.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Komisja Europejska zajmowała się we wtorek sytuacją dotyczącą praworządności w Polsce. Według nieoficjalnych informacji wiceszef KE Frans Timmermans bardzo krytycznie ocenił uchwalone kilka dni temu zmiany znoszące m.in. prawo do odwołania się kandydatów do Sądu Najwyższego od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa.
Krzysztof Sobczak
30.04.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Morawieckiego wizja UE bez praworządności

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Walka z nierównościami, zwiększanie innowacji, walka z monopolami i protekcjonizmem gospodarczym, zwiększanie wydatków i ochrona granic oraz ochrona demokracji - takich pięć filarów reformy Unii Europejskiej proponuje premier Mateusz Morawiecki. Nie ma na tej liście wspólnych standardów demokracji i praworządności.
Krzysztof Sobczak
30.04.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Kilka tysięcy osób demonstrowało w poniedziałek w Pradze i w innych czeskich miastach przeciwko planowanej zmianie na stanowisku ministra sprawiedliwości, która zdaniem demonstrujących, zagraża niezależności wymiaru sprawiedliwości. W tle śledztwo przeciwko premierowi Andrejowi Babiszowi.
Krzysztof Sobczak
30.04.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych - tyle bezdzietne pary są gotowe zaoferować za niemowlę. Nie brakuje ofert, ani chętnych. Resort sprawiedliwości chce ukrócić ten proceder karami, jednak eksperci wątpią, czy to wystarczy. Dla organów ścigania najtrudniejsze są względy etyczne - z jednej strony dziecko, choć nielegalnie, trafia do rodziny, która może zapewnić mu lepszy byt. Z drugiej - jego prawa są zagrożone.
Patrycja Rojek-Socha
30.04.2019
Prawo rodzinne
Oczekiwanie na rozprawę sięgające 15 miesięcy jest przewlekłością - orzekł Sąd Najwyższy w nowej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej. I dodał, że jest to wynik działań prawodawcy, który nakazując rozpoznawanie spraw zgodnie z kolejnością wpływu, nie stworzył instrumentów umożliwiających efektywne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Stale rośnie liczba spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem, bo coraz częściej właśnie te kontakty stają się sposobem na odegranie się na niewiernym byłym lub na podwyższenie alimentów. Wywożenie dzieci, manipulowanie nimi, zarzucanie molestowania czy... wyłączenie prądu - pomysły - głównie matek - są nieograniczone.
Patrycja Rojek-Socha
30.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
W tym roku wynik pozytywny uzyskało aż 541 uczestników egzaminu radcowskiego, czyli 89 proc. wszystkich zdających. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie opublikowała kompletne wyniki tegorocznego egzaminu. Największą zdawalność odnotowano wśród osób, które skończyły aplikację.
Monika Sewastianowicz
29.04.2019
Prawnicy Dla studenta
Ani razu, ani przez moment nie porównałem dzisiejszych sędziów do sędziów z czasów Vichy - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Porównałem tylko konieczność przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości do sytuacji w NRD w 1990 r. i do Francji, na początku lat 60. - wyjaśnił.
Krzysztof Sobczak
29.04.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Część sądów w najbliższy czwartek będzie zamknięta. Decyzje o tym, czy pracownicy sądów tego dnia mają dzień wolny od pracy, zależy od prezesów i dyrektorów sądów. Tymczasem niezłożenie pisma w sądzie w dniu 2 maja, gdy jest to ostatni dzień terminu, może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla strony.
Aleksandra Partyk
29.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Paweł Z. nie posiadając uprawnień pełnomocnika profesjonalnego miał pomagać pewnemu małżeństwu przy dochodzeniu na drodze sądowej odszkodowania za śmierć ich syna. Za usługi zażądał 30 proc. od wypłaconych pozwanym świadczeń. Sąd Apelacyjny jego roszczenia uwzględnił - w ocenie Prokuratora Generalnego jednak z naruszeniem zasad prawa.
Patrycja Rojek-Socha
29.04.2019
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Pozwani byli wezwani do uiszczenia opłaty od skargi. W zakreślonym terminie zlecili przelew bankowy na rachunek sądu. Choć pewne czynności bankowe zostały przeprowadzone już po upływie terminu, to nie uzasadniało to odrzucenia skargi. Pozwani dochowali terminu do uiszczenia opłaty - orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
29.04.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej zdecydowało o odroczeniu opiniowania kandydatów na stanowiska sędziowskie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości UE pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy i NSA dotyczących prawidłowości procesu wyłaniania sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Krzysztof Sobczak
28.04.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W ciągu ostatnich sześciu lat w ponad 70 krajach na całym świecie przyjęto prawa, które ograniczają swobodę działania organizacjom społeczeństwa obywatelskiego - wynika z analizy organizacji zajmujących się obroną praw człowieka. Jej autorzy wymieniają na tej liście także Polskę.
Krzysztof Sobczak
28.04.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Ponieważ obecna procedura zapisana w artykule 7 traktatu unijnego nie mogła zapobiec temu, co stało się w Polsce, na Węgrzech czy w Rumunii, proponuję ulepszenie mechanizmu egzekwowania praworządności, by stał się bardziej niezależny i bardziej skuteczny. Taką deklarację składa kandydat Europejskiej Partii Ludowej (EPL) na przewodniczącego Komisji Europejskiej Manfred Weber.
Krzysztof Sobczak
26.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Pogłębienie współpracy sędziów, reakcja Unii na łamanie wartości w każdym z państw członkowskich, wykorzystanie Karty Praw Podstawowych to - według uczestników międzynarodowej konferencji zorganizowanej w piątek w Sądzie Najwyższym - remedium na kryzys rodzący się w Unii Europejskiej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.04.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ogólna efektywność sądów jest w Polsce lepsza niż średnia w Unii Europejskiej, ale pogarsza się ocena ich niezależności zarówno przez obywateli jak i przedsiębiorstwa - stwierdziła Komisja Europejska w komentarzu do kolejnego rankingu wymiarów sprawiedliwości państw unijnych.
Krzysztof Sobczak
26.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Bez poprawek Senat w piątek przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która m.in. wyklucza możliwość wnoszenia odwołań od uchwał zawierających wnioski o powołanie sędziów Sądu Najwyższego. Przygotowana przez posłów PiS ustawa ma też skutkować umorzeniem wcześniej wniesionych odwołań odrzuconych kandydatów na sędziów SN.
Krzysztof Sobczak
26.04.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sprawca osadzony na mocy decyzji sądu w zakładzie psychiatrycznym będzie miał prawo do udziału w posiedzeniu dotyczącym jego dalszego pobytu w tej placówce - to zmiana, którą wprowadza nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego. Weszła właśnie w życie.
Patrycja Rojek-Socha
26.04.2019
Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik Praw Pacjenta pyta SN o koszty sądowe w sprawach o zadośćuczynienie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Rzecznik Praw Pacjenta złożył do Sądu Najwyższego pierwszy wniosek. Pyta w nim, czy w razie częściowego uwzględnienia żądania pacjenta, wnoszącego o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego, sąd może podjąć decyzję o obciążeniu go obowiązkiem zwrotu wszystkich kosztów procesu, zamiast ich proporcjonalnego rozdzielenia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
26.04.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Adwokat, która była pełnomocnikiem przy rozwodzie żony, nie może stać się pełnomocnikiem męża przy podziale majątku wspólnego tych klientów - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej. - Kara zawieszenia na rok wydaje się sankcją adekwatną w stosunku do środowiska korporacyjnego - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.04.2019
Prawnicy
Zmieniona w nocy z czwartku na piątek przez Sejm ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa wyklucza m.in. możliwość wnoszenia odwołań od uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego. Ustawa zadziała też wstecz, bo z chwilą wejścia jej w życie umorzeniu ulegną toczące się przed NSA postępowania w takich sprawach.
Krzysztof Sobczak
26.04.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W nocy z czwartku na piątek Sejm wybrał sędziego Wojciecha Sycha na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zastąpi tam kończącą kadencję w TK Sławomirę Wronkowską-Jaśkiewicz. Będzie musiał zrezygnować z pracy w Sądzie Najwyższym, gdzie od niedawna jest sędzią w Izbie Karnej.
Krzysztof Sobczak
26.04.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sejm po godz. 21 rozpoczął dyskusję nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, która jest dziewiątą nowelizacją od 2015 r. Ustawa ta powinna być uchwalona sprawnie - powiedział poseł Piotr Kaleta z PiS. Dlatego, że wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z marca 2019 r.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Po wniesieniu autopoprawki do projektu nowelizacji ustawy o SN, nie będzie w niej zmian w zasadach wyboru I prezesa SN i prezesów izb przez prezydenta oraz uprawnienia Izby Dyscyplinarnej SN do uchylania immunitetu sędziom. Zostanie tylko przepis dotyczący braku odwołań od uchwał KRS. W czwartek projekt zaakceptowała sejmowa komisja.
Krzysztof Sobczak
25.04.2019
Wymiar sprawiedliwości

Ponad 8 tys. spraw prowadzi Prokuratoria Generalna 

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa prowadziła na koniec 2018 r. ponad 8100 spraw, a objęte nimi roszczenia opiewały w sumie na ok. 58 mld zł. Liczba nowych spraw sądowych zarejestrowanych w Prokuratorii w ubiegłym roku przekroczyła 3 tysiące.
Krzysztof Sobczak
25.04.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W nocy z czwartku na piątek miało odbyć się pierwsze czytanie przygotowanego przez posłów PiS projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zaplanowano to, mimo że marszałek Sejmu miał wątpliwości co do przepisu pozwalającego na powoływanie prezesów bez wskazania kandydatów przez Zgromadzenie SN. Potem jednak punkt skreślono i czeka on na dalsze decyzje.
Krzysztof Sobczak
25.04.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nie sześć miesięcy a rok będzie miał mąż kobiety, z którą teoretycznie ma dziecko na wystąpienie z powództwem o zaprzeczenia ojcostwa. Termin ma płynąć od dnia, w którym się o tym dowiedział. Może to zrobić jednak nie później niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności - wynika ze zmian zaproponowanych przez resort sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
25.04.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski