W okresie tym ograniczony został również wstęp do Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości (gmach przy pl. Krasińskich 2/4/6) dla osób postronnych, ograniczono funkcjonowanie Punktu Obsługi Interesantów przez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz obsługi zdalnej oraz ograniczono obsady w sekretariatach i biurach do niezbędnego minimum.

Zgromadzenie Ogólne dopiero 31 marca

Zarządzono także przesunięcie terminu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego zwołanego na dzień 17 marca 2020 r. w celu wyboru kandydatów na  pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na dzień 31 marca 2020 r. o godz. 14.00.

Już teraz przy wejściu do gmachu SN dostępny jest płyn dezynfekujący ręce.

Niektóre zespoły pracują na telefon

W zarządzeniu czytamy, że asystentów sędziego Sądu Najwyższego kieruje się do pracy zdalnej.  Nastąpi także ograniczenie obsady w biurach Kancelarii Pierwszego Prezesa, Biurze Studiów i Analiz do niezbędnego minimum wg zasad uzgodnionych z dyrektorami poszczególnych biur. 
Ponadto ograniczona będzie obsada w Zespole do spraw korespondencji do niezbędnego minimum wg zasad uzgodnionych z kierownikiem Zespołu oraz w Oddziale Ochrony Informacji Niejawnych.

SN zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej), za wyjątkiem wydawania kserokopii i odpisów z akt sądowych; przeglądanie akt w Czytelni akt w Sądzie Najwyższym w razie uzasadnionej potrzeby.

Sąd Apelacyjny rozpoznaje

Sąd Apelacyjny w Warszawie, też położony przy pl. Krasińskich od czwartku, 12 marca 2020 r. do odwołania ogranicza funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej bądź za pomocą wykorzystania środków elektronicznych). W przypadku pism i wniosków zachęca się do pośrednictwa operatora pocztowego za wyjątkiem spraw terminowych.

Przeglądanie akt w Czytelni tylko w sprawach niecierpiących zwłoki.