Kwarantanna - jak wynika z informacji zamieszczonych na portalach m.in. przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia - ma potrwać dwa tygodnie. Pracownicy mają być objęci nadzorem epidemiologicznym w swoich domach. Sąd już w piątek nie przyjmował interesantów, a w czwartek działał z ograniczeniami.

 


Pierwszy - Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim

Jako pierwszy działalność zawiesił Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim - 11 marca. Wcześniej do szpitala zgłosiła się pracownica tego sądu, u której potwierdzono zarażenie koronawirusem. Po rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości, począwszy od 13 marca, sądy w całym kraju odwołały rozprawy i posiedzenia jawne, za wyjątkiem spraw pilnych - niecierpiących zwłoki. 

Chodzi o sprawy - jak wskazano w zarządzeniach - "w których nieprzeprowadzenie posiedzenia wywoła nieodwracalne skutki procesowe, w szczególności spraw dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania oraz pilnych spraw opiekuńczych".

Czytaj: Sąd w Janowie Lubelskim zawiesił działalność, minister zaleca ostrożność>>

W wyznaczonych terminach ma się też odbywać publikacja wyroków. Przykładowo w zarządzeniu prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie wskazano, że bez udziału stron. "W stosunku do stron stosuje się przepisy przewidujące sytuację, w której strona z usprawiedliwionych przyczyn nie stawiła się na ogłoszenie wyroku, a w przypadku osoby pozbawionej wolności – nie została na ogłoszenie doprowadzona mimo złożenia wniosku o doprowadzenie" - zarządzono. 

Część sądów wprowadziła też obostrzenia w zakresie wstępu do budynku. W niektórych przypadkach ograniczenie takich wizyt zalecono adwokatom, radcom prawnym i aplikantom. Część sądów wprowadziła kontrolę temperatury ciała - osoby, które się jej nie poddadzą, lub będą mieć podwyższoną temperaturę, nie wejdą do budynku.  

Ograniczenia do maili i telefonów 

Część sądów ograniczyła działania a nawet zamknęła Biura Obsługi Interesantów. Apelowały w tym zakresie związki zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości, ale zalecenia wystosowało też Ministerstwo Sprawiedliwości. W piśmie skierowanym do prezesów sądów apelacyjnych - do którego dotarło Prawo.pl - podkreślono konieczność zapewnienia niezbędnych środków ochrony (tj. maseczki, rękawiczki, płyny antybakteryjne, środki dezynfekujące) w pierwszej kolejności pracownikom Biur Obsługi Interesantów. Uzasadniono to charakterem pracy i bezpośrednim kontaktem z osobami z zewnątrz.

Czytaj: Wirus zrzuca sprawy z wokandy - jest rekomendacja dla sądów>>

W zarządzeniach części prezesów wskazano, że wszelkie wnioski przyjmowane mają być wyłącznie w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej. A BOI udziela informacji... telefonicznie i elektronicznie.

W niektórych sądach wstrzymano czynności wykonywane przez kuratorów sądowych poza budynkami sądów, za wyjątkiem spraw niecierpiących zwłoki oraz - w podobny sposób - badania prowadzone przez Okręgowy Zespół Specjalistów Sądowych.