Prof. Andrzej Sokala urodził się 12 maja 1955 roku. W 1989 roku uzyskał tytuł naukowy doktora. Habilitował się 10 lat później. Tytuł profesora nauk prawnych uzyskał w 2011 roku. W latach 2003-2005 był członkiem Trybunału Stanu. W październiku 2015 roku został wybranych przez Sejm VII kadencji sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ale Sejm kolejnej kadencji podjął uchwałę w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej tego wyboru.

Bez harmonijnego rozwoju wszystkich części naszego uniwersytetu, wszystkich dyscyplin naukowych istniejących na naszej uczelni, bez autentycznej integracji nauczycieli akademickich, pracowników administracji i obsługi oraz studentów i doktorantów nie uda się nam wykorzystać tej historycznej szansy, jaką otrzymaliśmy, wchodząc do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni badawczych. Zapewniam, że będzie to moim nadrzędnym zadaniem i przedmiotem nieustannej uwagi - mówił prof. Sokala po wyborze.

Czytaj: Minister ogłosił listę uczelni badawczych>>