Uczelniami badawczymi zostały: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Wrocławski.

Niepubliczne uczelnie bez szans na kształcenie nauczycieli>>

 

Wyższa subwencja dla uczelni badawczych

Uczelnie badawcze w latach 2020-2026 będą otrzymywały subwencję zwiększoną o 10 proc. Ma to pomóc w poprawie jakości prowadzonych tam badań naukowych i dydaktyki oraz zwiększyć szanse w konkurencji międzynarodowej.
- Szacujemy, że roczny koszt realizacji tego programu będzie wynosił ok. 500 mln zł. Te środki są zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie - poinformował minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.  Nad wyłonieniem listy uczelni badawczych pracował międzynarodowy zespół ekspertów.

- „Wygrana w konkursie "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza" to potwierdzenie wysokiej jakości naszych badań i kształcenia. Otrzymane w ramach programu środki finansowe pozwolą nam na realizację naszych ambitnych planów. Dzisiejszy dzień jest powodem do satysfakcji dla tych wszystkich, którzy ciężko pracowali, przygotowując wniosek w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałbym im wszystkim serdecznie podziękować – komentuje wyniki konkursu prof. Marcin Pałys, rektor UW. 

 

 


 

Priorytetowe obszary badawcze zostały wybrane w ramach szerokich konsultacji:
- Zapytaliśmy naszych naukowców, w jakich dziedzinach ich zdaniem uniwersytet powinien się rozwijać i prowadzić badania naukowe. To środowisko uniwersyteckie wskazało obszary priorytetowe, w ramach których chcemy skupić swoje działania w najbliższym czasie. Reprezentują one zarówno nauki ścisłe i przyrodnicze, jak i humanistyczne oraz społeczne” – podkreśla dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych.