Ostatni tydzień to czas wytężonej pracy w samorządach. NRA skierowało do Ministerstwa Sprawiedliwość projekt noweli specustawy o koronawirusie, który ma być rozwiązaniem w sytuacji objęcia uczestnika postępowania przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, sądami wojskowymi, a także przed sądami dyscyplinarnymi lub pełnomocnika bądź obrońcy strony takiego postępowania leczeniem, hospitalizacją, kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym. Zgodnie z propozycją takie postępowanie byłoby zawieszone, podobnie jak bieg terminów procesowych. 

Czytaj:  Zagrożenie koronawirusem - NRA chce ochrony pełnomocników i stron>>

 


Z kolei Krajowa Izba Radców Prawnych wystąpiła do starostów powiatów i prezydentów miast z prośbą o podjęcie działań umożliwiających radcom prawnym bezpieczne świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Czytaj w LEX: Zagrożenie koronawirusem a prawo do prywatności >

Koronawirus w natarciu - czas na porady telefoniczne

KIRP w swoim apelu podkreśla, że w obecnej sytuacji - rosnącego zagrożenia epidemiologicznego - nieodpłatna pomoc prawna może być dla wielu osób szansą uzyskania porad prawnych w różnych aspektach życia codziennego. - Niemniej jednak bezpośredni kontakt  pomiędzy osobami uczestniczącymi w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej zwiększa zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa i tym samym zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu nas wszystkich - wskazują autorzy apelu. 

Czytaj: Wirus zrzuca sprawy z wokandy - jest rekomendacja dla sądów>>

Dlatego apelują do prezydentów miast, powołując się na ustawę z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, by umożliwiono udzielanie jej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

- Ze względu  na podejmowane w skali kraju środki zapobiegawcze, uważamy za celowe podjęcie działań minimalizujących rozprzestrzenianie się wirusa SARS-COV-2 i zagwarantowanie bezpieczeństwa osobom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej - wskazują. 

Podnoszą też, że w takiej sytuacji nie ma potrzeby przyjmowania rozwiązania polegającego na  „odpracowywaniu” dyżurów w terminie późniejszym.

Czytaj w LEX: Koronawirus - zwolnienie ze stosowania procedur budowlanych i zamówień publicznych >

Adwokaci też apelują o zmiany    

Także Naczelna Rada Adwokacka w uchwale skierowanej do MS, postuluje przyjęcie regulacji chroniących osoby świadczące pomoc prawną w ramach w punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.  Precyzuje, że w szczególności chodzi o dopuszczenie pracy zdalnej oraz udzielenia porad prawnych przez telefon czy drogą mailową.

- Tak aby świadczący taką pomoc nie utracili prawa do wynagrodzeń w przypadku niemożności świadczenia pomocy prawnej w punktach pomocy prawnej z przyczyn wywołanych stanem zagrożenia epidemicznego - wskazują autorzy apelu.

Czytaj w LEX: Zadania i obowiązki podmiotów leczniczych wynikające ze specustawy o koronawirusie >

Czytaj: Loty zakazane - trudne i kosztowne powroty Polaków do kraju>>

Alert! Prawnik za granicą

13 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że Polska zamyka granice przed koronawirusem. Od soboty - 14 marca - wstrzymane zostały międzynarodowe połączenia lotnicze pasażerskie, ale także połączenia kolejowe. Polacy - jak poinformowano - mogą wrócić do Polski, przede wszystkim transportem drogowym i to przez wyznaczone na granicach miejsca. 

Czytaj w LEX: Koronawirus - uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika - szkolenie online >

To też zrodziło kolejny problem - wielu prawników utknęło poza granicami kraju. Z inicjatywą wsparcia ich wystąpiła Naczelna Rada Adwokacka, która na bieżąco zbiera informacje o tych adwokatach, którzy nie mogą wrócić i stara się im pomóc. 

- Zamknięcie granic, unieruchomienie połączeń samolotowych i kolejowych z zagranicą może oznaczać, że część naszych kolegów adwokatów i aplikantów nie będzie mogła wrócić bezpiecznie do kraju. Nie mogą zostać sami. Dlatego Prezydium NRA zadecydowało, że zbieramy informacje o każdym przypadku, w którym nasi koledzy przebywając za granicą potrzebują jakiejkolwiek pomocy, tak by nikt nie został bez wsparcia samorządu - poinformował adwokatów Rafał Dębowski, sekretarz NRA.

Sprawdź w LEX: Jakie świadczenia przysługują pracownikowi, jeśli pracownik lub jego dziecko zostanie objęty kwarantanną w zw. z epidemią koronawirusa? >  

 


I jeszcze jeden projekt w Senacie

Tymczasem do Senatu trafił projekt noweli specustawy dotyczącej koronowirusa, autorstwa czterech adwokatów: Przemysława Rosatiego członka Naczelnej Rady Adwokackiej, Witolda Kabańskiego prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, Michała Szpakowskiego i dr Michała Bieniaka, członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

Czytaj: Wirus w natarciu - adwokaci chcą zmian w zakresie przedawnień i zawieszeń spraw>>

Ta propozycja zakłada, że ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego (co właśnie się stało) lub stanu epidemii związanych z COVID-19 oznaczałoby zawieszenie z mocy prawa postępowań - karnych, karno-skarbowych, karno-wykonawczych, cywilnych, w tym egzekucyjnych, administracyjnych, podatkowych, sądowo-administracyjnych i dyscyplinarnych. Równocześnie w  wypadkach niecierpiących zwłoki można by postanowić o dalszym prowadzeniu postępowania, pomimo stanu uzasadniającego jego zawieszenie. 

Zgodnie z nią w tym okresie następowałoby też zawieszenie biegu przedawnienia - do chwili odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zawieszony byłby również bieg terminów na dokonanie czynności przez organy spółek handlowych, spółki europejskiej, spółdzielni, spółdzielni europejskiej, stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych i innych osób prawnych.    

Czytaj w LEX: Uprawnienia i obowiązki pracodawcy związane z koronawirusem >