Po zmianach obowiązkowej hospitalizacji poddawana jest osoba,  u której stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2(COVID-19), jeżeli nie zostały przez lekarza skierowane do leczenia w ramach izolacji odbywanej  w warunkach domowych.

Tłok w przychodni wyklucza w czasie epidemii szczepienie maluchów>>

 

Do tej pory wszyscy do szpitala

W początkowej wersji rozporządzenie zmuszało lekarzy do kierowania do szpitala każdej osoby, u której stwierdzono zakażenie lub chorobę zakaźną wywołane wirusem SARS-CoV-2.  Krytykowali to specjaliści od chorób zakaźnych, bo wraz z wrastającą liczbą zakażonych oznaczałoby to, że osoby z łagodnymi objawami, będą zajmować miejsca w szpitalach, które potrzebne są pacjentom z cięższym przebiegiem COVID-19.

Po zmianach o skierowaniu do szpitala decyduje lekarz. O swojej decyzji - czy to tej, dotyczącej izolacji domowej, czy umieszczenia w placówce, natychmiast powiadamia szpital. I to lekarz podejmuje również decyzję o zakończeniu leczenia w izolacji domowej.

 

 

 

Obowiązek kwarantanny nie tak restrykcyjny

Zmianie uległo również rozporządzenie wprowadzające stan epidemiologiczny. Początkowo każda osoba, która od niedzieli przekroczy granicę, miała być poddana obowiązkowej kwarantannie. Tak nie będzie ze względu na konieczność zapewnienia dostaw oraz zorganizowania lotów czarterowych dla osób przebywających za granicą.

Obowiązku poddania kwarantannie nie stosuje się zatem w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych:

  • w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym;
  • przez  załogę  statku  w rozumieniu  przepisów  o bezpieczeństwie  morskim  lub  załogę  statku  powietrznego w rozumieniu przepisów Prawa lotniczego.

 

Dodatkowo państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w którym ma być odbywana obowiązkowa kwarantanna w uzasadnionych  przypadkach  decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.