Nieskuteczność dotychczasowych zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych to dobry powód dla poprawienia tych przepisów, ale wątpliwości może budzić wyposażenie organów ścigania w nowe, szerokie kompetencje, które będą one mogły wykorzystywać instrumentalnie w stosunku do firm
Arkadiusz Matusiak Karolina Stawicka
23.01.2019
Prawo karne Prawo gospodarcze Compliance
Przeniesienie własności mieszkania, zakup działki, postanowienie dotyczące spadku - policjanci, funkcjonariusze CBA, ABW i ich informatorzy, będą mogli uwiarygadniać się, działając pod przykryciem także przy pomocy dokumentów publicznych, w tym aktów notarialnych. Prawnicy nie kryją obaw, ich zdaniem skutki ewentualnych nadużyć trzeba będzie odwracać latami.
Patrycja Rojek-Socha
23.01.2019
Wymiar sprawiedliwości Policja
Sędziowie Joanna Lemańska, Leszek Bosek i Oktawian Nawrot zostali wskazani przez zgromadzenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego tą izbą. Wyłoni go spośród nich prezydent.
Patrycja Rojek-Socha
22.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Podejrzany o przekroczenie uprawnień b. szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski ma opuścić areszt – zdecydował we wtorek Sąd Rejonowy Katowice-Wschód. Okres aresztowania Chrzanowskiego upływa 26 stycznia i zdaniem sądu może on uczestniczyć w dalszym postępowaniu przebywając na wolności.
Krzysztof Sobczak
22.01.2019
Prawo karne Prokuratura
Niewiele czasu zostało, aby zapisać się na drugą edycję Global Legal Hackathon. W weekend 22-24 lutego w ponad 40 miastach na całym świecie prawnicy i informatycy spotkają się, by stworzyć nowoczesne rozwiązanie dla branży prawniczej. Na finalistów czeka Nowy Jork.
Jolanta Ojczyk
22.01.2019
Nowe technologie
Problem przemocy domowej w Polsce ma charakter systemowy - stwierdza Helsińska Fundacja Praw Człowieka w opinii przyjaciela sądu skierowanej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Trybunał ma ocenić, czy polskie organy dostatecznie chroniły ofiarę przemocy.
Krzysztof Sobczak
22.01.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zaapelowało do wszystkich samorządów prawniczych, przedstawicieli środowiska naukowego, nauczycieli świeckich i duchownych o wspólne działania edukacyjne celem propagowania tolerancji i poszanowania praw człowieka.
Patrycja Rojek-Socha
22.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Osoby przesłuchiwane przez urzędników w charakterze świadka w postępowaniu podatkowym są pytane m.in. o to, czy były skazane za składanie fałszywych zeznań. Zdaniem ekspertów to pytanie, które ma podważyć wiarygodność przesłuchiwanego. Tymczasem fiskus nie ma prawa pytać o dane wrażliwe.
Grażyna J. Leśniak
22.01.2019
Ordynacja Wymiar sprawiedliwości
Przy przywracaniu standardów państwa prawa konieczne może być sięgnięcie po środki nadzwyczajne - twierdzi prof. Jerzy Zajadło. Jego zdaniem dla realizacji tego celu uprawnione byłoby nawet sięgnięcie do metod pozornie sprzecznych z konstytucją po to żeby ją ratować.
Krzysztof Sobczak
22.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Kodeks postępowania karnego powinien dawać możliwość ubiegania się o odszkodowania za niesłuszne przedstawienie zarzutów czy oskarżenie - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, który wystąpił do ministra sprawiedliwości o rozważenie zmian w tym zakresie.
Patrycja Rojek-Socha
22.01.2019
Prawo karne
Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych i jego zastępcy wszczynali wobec sędziów angażujących się w obronę niezależności sądów postępowania by zebrać informacje mające służyć znalezieniu jakichkolwiek uchybień w ich zachowaniu, mogących posłużyć za podstawę do postawienia zarzutów - ocenia Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów.
Krzysztof Sobczak
21.01.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ograniczyć liczbę czynów zagrożonych karą aresztu, ale nie wprowadzać kategorii znikomej szkodliwości społecznej czynu jako negatywnej przesłanki odpowiedzialności za wykroczenie - takie m.in. postulaty zgłosili uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Michał Hara
21.01.2019
Prawo karne
Sądy penitencjarne powinny w przypadku skazanych, u których ujawni się choroba psychiczna, orzekać przerwę w odbywaniu kary i kierować na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Uniemożliwia to jednak luka prawna, nie ma wskazanych placówek, do których takie osoby mogłyby trafić - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich
Patrycja Rojek-Socha
21.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do ministra sprawiedliwości o uregulowania prawne warunków transportowania nieletnich, skierowanych przez sąd do szpitali psychiatrycznych. Alarmuje, że przewożone są często bez obecności bliskich, co jest dla nich dodatkową traumą.
Patrycja Rojek-Socha
21.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Od początku roku prezesi sądów rejonowych mają sprawdzać nie tylko szybkość i sprawność komorników ale też ... m.in. ich kulturę pracy. Jeśli do tego się nie przyłożą mogą stracić stanowisko. Celem jest zapobieganie nieprawidłowościom przy komorniczych egzekucjach. Według komorników przepisy są zbyt restrykcyjne i mogą skutecznie zniechęcać kandydatów do tego zawodu.
Patrycja Rojek-Socha
21.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Rodziny osób, które zostały sparaliżowane lub są niepełnosprawne w wyniku błędu medycznego, nie mogły dotychczas liczyć na finansową rekompensatę. Na korzystne dla nich wyroki sądów pozwala niedawna uchwała Sądu Najwyższego, a jednej z takich konkretnych spraw dotyczy skierowana właśnie przez prokuratora generalnego do SN skarga nadzwyczajna.
Katarzyna Nowosielska
21.01.2019
Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Naczelna Rada Adwokacka podjęła w sobotę uchwałę, w której upamiętnia Pawła Adamowicza, zmarłego prezydenta Gdańska. Samorząd adwokatów apeluje jednocześnie o odnowę życia politycznego i społecznego w Polsce.
Krzysztof Koślicki
19.01.2019
Prawnicy
Ocenę wiarygodności dowodów przeprowadza sąd orzekający w sprawie. Psycholog może pomóc ustalić w szczególności jaki jest poziom intelektualny oskarżonego, czy rozumie on podstawowe normy społeczne. Biegły nie może jednak oceniać materiału dowodowego - przypomniał Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
19.01.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Z roku na rok zwiększa się liczba skazań za znęcanie się nad zwierzętami. Problem w tym, że gros wyroków to nadal kary grzywny, ograniczenia wolności lub więzienia w zawieszeniu. Coraz częściej składane są zawiadomienia w takich sprawach, jednak musi się zmienić podejście sędziów i prokuratorów. Eksperci wskazują, że minister rolnictwa nie powinien zajmować się ochroną zwierząt.
Patrycja Rojek-Socha
19.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie Monika Frąckowiak z Poznania oraz Olimpia Barańska-Małuszek z Gorzowa mają postawione zarzuty dyscyplinarne. Jednak nie za udział w protestach przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości, ale głównie za przekroczenie terminów przygotowania uzasadnień wyroków.
Krzysztof Sobczak
19.01.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Zdrowia przygotowuje zmiany w prawie, które umożliwią organom państwowym zawnioskowanie do sądu opiekuńczego o skierowanie osoby osadzonej w zakładzie karnym na leczenie ambulatoryjne lub w zakładzie zamkniętym.
Krzysztof Sobczak
18.01.2019
Prawo karne Opieka zdrowotna
Kierownictwo resortu przyjęło do wiadomości apel KRS by nie antagonizować grup zawodowych w wymiarze sprawiedliwości, ale podtrzymuje swój zamiar wykorzystania części funduszu na zwroty za dojazdy i dodatki mieszkaniowe sędziów na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sądów.
Krzysztof Sobczak
18.01.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Resort pracuje nad możliwością wprowadzenia, orzekanego przez sąd, obligatoryjnego badania i leczenia osób, u których istnieje podwyższone ryzyko popełnienia przestępstwa po wyjściu na wolność. Miałoby to dotyczyć osób u których w trakcie wykonywanej kary rozpoznano chorobę psychiczną, zaburzenia osobowości, lub uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych substancji, a także upośledzenie umysłowe.
Patrycja Rojek-Socha
18.01.2019
Prawo karne Opieka zdrowotna
Dystans między miejscem zamieszkania a miejscem szkolenia, który wynosi ok. 80 km nie może być przeszkodą w wypełnianiu obowiązku samokształcenia przez adwokata - orzekł Sąd Najwyższy. I wskazał, że są także inne formy uzupełniania wiedzy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.01.2019
Prawnicy
Ministerstwo Finansów - jak wynika z ustaleń Prawo.pl - podobnie jak resort sprawiedliwości i eksperci ocenia, że komornicy sądowi, w myśl nowych przepisów nie muszą płacić podatku VAT. Prace nad ogólną interpretacją są na finiszu.
Patrycja Rojek-Socha
18.01.2019
Wymiar sprawiedliwości VAT
Przygotowując kolejne zmiany w procedurze cywilnej resort sprawiedliwości nie dokonał analizy skutków poprzedniej nowelizacji sprzed pięciu lat - twierdzi adwokat dr Marcin Radwan-Röhrenschef. I dodaje, że już ona wprowadziła niektóre z rozwiązań proponowanych czy udoskonalanych teraz.
Krzysztof Sobczak
18.01.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Obie sprawy są tożsame. Sądy warunkowo przedterminowo zwolniły dwóch skazanych, ale w okresie próby popełnili oni nowe przestępstwa. Mimo wyroków w zawieszeniu musieli wrócić do więzienia, nakazywały to obowiązujące przepisy. Zmienione je po 2015 r. ale nowe nie odnoszą się do starych spraw - dlatego RPO zdecydował się skierować skargi nadzwyczajne.
Patrycja Rojek-Socha
17.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Po znowelizowaniu polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym Skarga Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości nie ma żadnych materialnych podstaw - stwierdził polski rząd w przekazanym KE stanowisku. - KE może ten wniosek zachować, ale powstaje pytanie: po co? - powiedział w czwartek wiceszef MSZ Konrad Szymański.
Krzysztof Sobczak
17.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Mniejszy budżet - jak podkreślają sędziowie - może oznaczać gorszy komfort pracy i dla nich, i dla pracowników Sądu Najwyższego, tym bardziej, że są dwie nowe izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna. Na tą ostatnią w ramach budżetu SN wyodrębniono ponad 20 mln zł. Co również zostało zapisane w przyjętej przez Sejm ustawie budżetowej na 2019 r.
Patrycja Rojek-Socha
17.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Dostęp do funduszy Unii Europejskiej powinien być wiązany ze stanem praworządności - stwierdził Parlament Europejski w przegłosowanym w czwartek stanowisku. Eurodeputowani proponują, by eksperci oceniali stan rządów prawa w krajach UE.
Krzysztof Sobczak
17.01.2019
Finanse publiczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski