Resort, który po reorganizacji rządu połączony został z ministerstwem finansów, przypomina, że upraszczanie języka Funduszy Europejskich to początek ruchu prostego języka urzędowego w Polsce. Wszystko zaczęło się dekadę temu, w 2010 roku. Z czasem propagowanie idei prostego języka rozwinęło się i przekształciło w wiele ważnych inicjatyw, na przykład Forum Prostego Języka „Prosto i Kropka” czy Deklarację Prostego Języka.

– Międzynarodowy Dzień Prostego Języka został ustanowiony w 2011 roku. To czas, w którym idea prostego języka zaczęła być rozwijana również w Polsce. Przez ostatnie dziesięć lat udało się zrobić bardzo wiele na rzecz promocji prostej komunikacji urzędowej. Ale nie poprzestajemy na tym. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej nadal pracujemy nad tym, aby prosty język był normą w codziennej komunikacji na przykład między urzędnikami i obywatelami. Prosty język na pierwszym miejscu stawia odbiorcę, drugiego człowieka. To element dostępności – podkreśla wiceminister Anna Gembicka.

Czytaj: Resort cyfryzacji: Niemal wszystkie sprawy można załatwić przez internet>>
 

I dodaje że od 2018 roku w Departamencie Promocji Funduszy Europejskich ministerstwa działa Wydział Wydawnictw, Promocji Prostego Języka i Dostępności. Jego pracownicy szerzą ideę prostego języka i dostępności, aby odbiorcy przestali kojarzyć pisma urzędowe z trudnym słownictwem, długimi zdaniami i niejasnymi wyrażeniami. 

Forum Prostego Języka promuje dobre zasady

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej stworzyło też pole do aktywnej współpracy pod nazwą Forum Prostego Języka „Prosto i kropka”. Pierwsze spotkanie w ramach tego cyklu odbyło się 3 października 2018 roku, drugie – rok później.
Z kolei zbiór zasad komunikacji zgodnie z ideą prostego języka został opisany w Deklaracji Prostego Języka. Podpisało ją już 35 instytucji, firm oraz organizacji, między innymi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Sygnatariusze chcą upraszczać komunikację, promować ideę prostego języka i dążyć do tego, aby ich pracownicy doskonalili umiejętność stosowania prostego języka. Głównym celem tej inicjatywy jest upraszczanie komunikatów skierowanych do odbiorców. Założenia deklaracji wpisują się w program Dostępność Plus. Cyklicznie odbywają się również spotkania liderów prostego języka.