Czytaj: Izba Dyscyplinarna SN: Immunitet sędzi Morawiec uchylony>>

Komitet Helsiński w Polsce wydał stanowisko w sprawie odebrania immunitetu sędzi Beaty Morawiec przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Krytykuje w nim styl i standardy rzetelności postępowania, a także wskazuje na przeprowadzenie przez media publiczne nagonki medialnej godzącej w dobre imię Beaty

Morawiec.

- Postępowanie w dniu 12 października charakteryzowało się brakiem jawności  dla publiczności i nieprzejrzystą procedurą (w zakresie postępowania z wnioskami obrony). Te wszystkie okoliczności, jak również dotkliwość ekonomicznych sankcji tymczasowych dla sędzi Beaty Morawiec, nasuwają wniosek, że samo rozpoczęcie sprawy i trwanie procedury są traktowane jako środek zastraszenia środowisk prawniczych – czytamy w stanowisku Komitetu.

Stanowisko podpisali Członkowie Komitetu Helsińskiego w Polsce:  Halina Bortnowska-Dąbrowska, Teresa Bogucka, Janusz Grzelak, Jacek Kurczewski, Ewa Łętowska, Wojciech Maziarski, Danuta Przywara, Andrzej Rzepliński, Mirosław Wyrzykowski.

Czytaj:
KE śledzi i niepokoi się uchyleniem immunitetu sędzi Morawiec>>
MEDEL: To nielegalna decyzja, Beata Morawiec jest czynnym sędzią>>