Czytaj: Izba Dyscyplinarna SN: Immunitet sędzi Morawiec uchylony>>

W opublikowanym oświadczeniu organizacja podkreśla, że Izba Dyscyplinarna podjęła tę decyzję wbrew orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejeksiej, który zobowiązał ten organ do niezajmowania się sprawami sędziów. 
- Jest to bezpośrednie i rażące naruszenie postanowienia TSUE z 8 kwietnia 2020 r. zawieszającego tzw. Izbę Dyscyplinarną w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów - czytamy w dokumenciee. W konsekwencji MEDEL stwierdza, że nie uznaje tej decyzji, uważa Beatę Morawiec za czynnego sędziego i wyraża jej pełne poparcie i solidarność.
- Ta nielegalna działalność musi skutkować natychmiastowymi działaniami ze strony instytucji europejskich, głównie Komisji Europejskiej, w ramach jej funkcji strażnika Traktatów, na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE. Czas na zwykłe wyrażanie niepokoju już dawno minął - wszystkie czerwone linie zostały przekroczone. Nie możemy dłużej patrzeć biernie na niszczenie europejskiego systemu prawnego - stwierdza Międzynarodowa organizacja Sędziowie Europejscy na rzecz Demokracji i Wolności (MEDEL).

Czytaj: TSUE: Izba Dyscyplinarna SN nie może sądzić sędziów>>