Konkurs skierowany jest do prawników, którzy nie ukończyli 35. roku życia w dniu 31 października 2019 r. - czyli urodzonych 31 października 1985 r. lub później. Ważnymi kryteriami są również kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza oraz umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową. Premiowane są też m.in. działalność pro bono lub społeczna, a także dbanie o jakość stanowienia i stosowania prawa.

Wymogiem jest to by uczestnik legitymował się tytułem co najmniej magistra prawa.

Patronem medialnymi konkursu jest Dziennik Gazeta Prawna.

Formularz zgłoszeniowy>>

10 laureatów, 5 nagród specjalnych

Kto może zgłaszać uczestników? Pracodawcy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne, wspólnicy prowadzący kancelarię z kandydatem ale także jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje rządowe i pozarządowe. 

Konkurs skierowany jest do prawników pracujących w firmach jak i w kancelariach prawniczych czy innych organizacjach (np. samorządach czy organizacjach rządowych), ale także tych wyróżniających się na niwie naukowej. Kapituła będzie brała też pod uwagę m.in. umiejętność pracy z biznesem, osiągnięcia we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań do współpracy z biznesem/klientami wewnętrznymi lub zewnętrznymi oraz umiejętność  wykorzystywania nowych technologii w codziennej pracy i świadczeniu obsługi prawnej. 

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła wyłoni najpierw 35 nominowanych, a następnie spośród nich - 10 laureatów, którym przyznany zostanie tytuł „Rising Star Prawnika – Lidera jutra 2020”. Dodatkowo jury zastrzega sobie prawo przyznania 5 nagród specjalnych spośród zgłoszonych kandydatów. Laureaci, również nagród specjalnych, zostaną ogłoszeni podczas grudniowej gali konkursowej.

 


Od praw dziecka, po spory zbiorowe

W ubiegłym pierwszą nagrodę zdobyła adwokat Monika Horna–Cieślak, pracująca w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje), koordynatorka programu „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku”. 

Pani mecenas specjalizuje się w prawnej pomocy dzieciom maltretowanym, wykorzystywanym seksualnie, doświadczającym przemocy fizycznej oraz psychicznej. I to podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji dzieci krzywdzonych jest - jak sama podkreśla - jej życiową pasją, którą realizuje od 19 roku życia. 

Czytaj: 
Liderzy jutra - wschodzące gwiazdy świata prawniczego nagrodzone>>
Wschodzące gwiazdy świata prawniczego nagrodzone>>
Rising Stars 2017 - kolejni prawnicy jutra nagrodzeni >>

- Nie zwolniłam tempa i cały czas podejmowałam działania dotyczące zmian w praktyce organów wymiaru sprawiedliwości, ale także na rzecz zmian prawnych, związanych z udziałem dzieci w procedurach prawnych. Kontynuowałam te działania nawet z większą niż wcześniej energią i determinacją, w czym bardzo pomógł mi sukces odniesiony w tym konkursie. Wyróżnienie uzyskane w konkursie "Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra” pokazało mi, że różne drzwi, które wcześniej były dla mnie uchylone, teraz stały się otwarte - mówi mec. Horna-Cieślak, niemal rok po odebraniu nagrody. 

Na drugim miejscu w ubiegłorocznym konkursie uplasowała się adwokat Monika Gebel, pracująca w kancelarii Baker McKenzie. Mecenas specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie innowacyjnych technologii i gier wideo – również dla globalnych klientów. Współpracuje w tym zakresie ze światowymi producentami – m.in. z General Motors w zakresie wprowadzania na polski rynek tzw. connected cars - pojazdów, które dzięki dostępowi do internetu i rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji posiadają autonomię w działaniu zarówno z użytkownikiem, jak i z otoczeniem zewnętrznym. Kapituła zwróciła też uwagę na fakt, że adwokat współpracowała pro bono m.in. z Obserwatorium Wolności Mediów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie zajmowała się pomocą prawną na rzecz dziennikarzy w procesach związanych z wolnością słowa. 

W czołówce (3 miejsce) 8 edycji konkursu znalazł się też radca prawny Marcin Frąckowiak z katowickiej kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. Specjalista i pasjonat prawa pracy, współtwórca Ścieżki Prawa Pracy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Grupy HR Loży Katowickiej Business Centre Club. Kilkakrotnie wygrał przed Sądem Najwyższym w precedensowych sprawach z zakresu prawa pracy – m.in. w sprawie zmieniającej dotychczasowy sposób oceny dowodów w postępowaniu o ustalenie istnienia choroby zawodowej (I PK 260/15) oraz w sprawie dotyczącej korzystania z opinii wielu biegłych na okoliczność ustalenia prawa pracownika do renty z tytułu niezdolności do pracy (I UK 322/16).

Zapraszamy Państwa do tegorocznej edycji konkursu! Przyjmujemy zgłoszenia do końca października. Wszelkie informacje o konkursie znajdą Państwo na specjalnej stronie Wolters Kluwer Polska.