W ocenie związkowców, praca kuratorów sądowych, głównie w terenie, powinna zostać ograniczona. Celem jest zminimalizowanie możliwości zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń i wprowadzenie na terenie całego kraju strefy żółtej oraz wprowadzania kolejnych stref czerwonych.  

- Nie ma w tym momencie wytycznych, a w całym kraju są wprowadzone żółte strefy. W naszej ocenie, powinny zostać podjęte działania zabezpieczające kuratorów. Jest dużo zakażeń. Być może należałoby się ograniczyć jedynie do np. wywiadów środowiskowych w najpilniejszych sprawach. Zwróciliśmy się w tej sprawie także do wiceminister sprawiedliwości Anny Dalkowskiej, wskazała, że to jest w gestii prezesów sądów - mówi Aleksandra Szewera–Nalewajek, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych.

 

Kuratorzy pytają, jak mają pracować

Przypomnijmy w sierpniu Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, zwrócił się wiceminister sprawiedliwości Anny Dalkowskiej o wydanie rekomendacji dla prezesów sądów w zakresie wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w poszczególnych 
obszarach.

W odpowiedzi poinformowała, że to w kompetencji prezesów znajduje się wydawanie "stosownych zarządzeń regulujących organizację pracy 
podległych sądów w czasie epidemii". - W miarę potrzeby zarządzenia te winny być zmieniane lub uzupełniane, zależnie  od rozwoju sytuacji epidemicznej, z zachowaniem priorytetów w postaci ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników sądów, w tym kuratorów sądowych, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – CoV-2 - wskazała. 

Wiceminister dodała, że także szczegółowe zasady dotyczące wykonywania pracy w terenie winne być określane zarządzeniami prezesów, w oparciu o aktualną sytuację epidemiczną na obszarze właściwości danego sądu. - Bowiem na nich spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - podkreśliła. 

Czekaj: Kuratorzy wrócą do pracy, ale oczekują zapewnienia bezpieczeństwa>>

Każdy sobie rzepkę skrobie

Sprawa wytycznych dla kuratorów jest paląca od samego początku epidemii koronawirusa. 18 maja - w związku z odmrażaniem pracy sądów - Ministerstwo Sprawiedliwości wydało wytyczne, zgodnie z którymi kuratorzy sądowi mają w miarę możliwości realizować czynności służbowe zdalnie - przez telefon, maila, komunikatory. Miały być też wydzielone specjalne pomieszczenia w sądach, w których mogliby w sposób bezpieczny rozmawiać z interesantami. 

Dla kuratorów głównym problem było jednak, jak pracować i zabezpieczać się przed COVID-19 podczas czynności w terenie. To z kolei uzależnione jest od decyzji prezesa sądu rejonowego czy okręgowego. Na przełomie maja i czerwca weszło w życie rozporządzenie, zgodnie z którym  kuratorzy uzyskują informacje o osobach na obowiązkowej kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Tyle że nadal brakowało jednolitych rekomendacji.