- Pomimo tego, że ścieżka legislacyjna rozporządzenia jest już na etapie po konsultacjach społecznych, nic na razie się nie dzieje. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów zaplanowane było na trzeci  kwartał 2020 r., czyli powinno być podpisane do 30 września. Teraz to kwestia Komitetu Rady Ministrów i  zwolnienia projektu z komisji  prawniczej, co przyspieszyłoby przebieg procesu legislacyjnego. Zakładamy jednak, że podwyżki są pewne  - mówi Grzegorz Kozera, przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów. 

Czytaj: Kuratorzy też mają oczekiwania wobec przyszłorocznego budżetu>>

Kwestia wynagrodzeń kuratorów sądowych od dawna budzi duże emocje. Krajowa Rada Kuratorów wielokrotnie wskazywała, że to jednak z przyczyn stopniowego odpływ kadry. - Część osób rezygnuje z wykonywania zawodu kuratora sądowego i szuka miejsca w zupełnie innych niszach, w zawodach bardziej atrakcyjnych pod względem zarobków. Wynagrodzenie netto starszego kuratora zawodowego z 15-letnim stażem pracy, bez dodatku terenowego to ok. 2800 zł. Nie jest to kwota oszałamiająca, biorąc pod uwagę obciążenie psychiczne, realne zagrożenie agresją, także nie tylko ze strony ludzi, ale i zwierząt - mówił wówczas Prawo.pl  Kozera. 

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie kuratorów sądowych >

W związku z ubiegłorocznymi protestami pracowników sądów również kuratorom udało się uzyskać zapewnienie o podwyżkach w 2020 r. - po 900 zł. Postulowali 1000 zł. 

MS podnosi mnożnik 

Kuratorzy domagając się podwyżek rekomendowali zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. I to proponuje obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości, poprzez podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów sądowych i aplikantów kuratorskich. 

I tak mnożnik dla kuratora specjalisty ma sięgnąć 2,86 (obecnie 2,56), dla starszego kuratora zawodowego - 2,56    (obecnie to 2,26), w przypadku kuratora zawodowego - 2,26 (z 1,97) a aplikanta kuratorskiego - 1,53 (z 1,25). 

Czytaj: Kuratorzy "w terenie" zużywają i buty, i... zdrowie>>

Projektowane rozporządzenie - jak wynika z uzasadnienia - ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, a podwyżki mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Czytaj w LEX: Jakiego typu dane poradnia psychologiczno-pedagogiczna może udostępniać kuratorowi sądowemu?  >

Przypomnijmy, Krajowa Rada Kuratorów, postulując wzrost wynagrodzeń, nie chciała odchodzić od systemu mnożnikowego. Proponowała jednak, by wynagrodzenie kuratorów powiązane było nie z kwotą bazową, która jest ogłaszana w ustawie budżetowej, ale z kwotą bazową, która byłaby procentem wynagrodzenia zasadniczego (w stawce pierwszej) sędziego sądu rejonowego. Kolejną kwestią - która w jej ocenie pomogłaby w rozwiązaniu problemu - byłby dodatek za trudne warunki pracy. Miałaby to być rekompensata za różnego rodzaju zagrożenia wynikające z pracy kuratora - począwszy od ryzyka zakażenia biologicznego, pasożytniczego, obciążenia psychicznego i narażenie na stres, po samą pracę ze szczególnymi kategoriami osób: sprawcami przestępstw, osobami uzależnionymi, z różnego rodzaju zaburzeniami, czy rodzinami dysfunkcyjnymi.

Czytaj w LEX: Czy kurator zawodowy może założyć Niebieską Kartę - A? >  

Apel i o przyszłoroczny budżet

Kuratorzy apelują też o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie odpowiednich środków zapewniających ustawową waloryzację wynagrodzeń, możliwość wypłacania dodatków specjalnych dla kuratorów pracujących w ośrodkach kuratorskich oraz awanse zawodowe. Krajowa Rada Kuratorów wystąpiła w tej sprawie do wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika. 

Uzasadniła, że obok urzędników kuratorzy są jedną z nielicznych grup w wymiarze sprawiedliwości, która na przestrzeni lat 2010-2015, konsekwentnie ponosiła i odczuwała skutki zamrożenia płac w państwowej sferze budżetowej. - Co prawda w latach 2016-2019 wynagrodzenia tej grupy zawodowej wzrastały, jednak podwyżki te miały  charakter niemal symboliczny, a ich wzrost procentowy był każdorazowo dwukrotnie niższy niż np. wzrost płac w grupie urzędników - wskazano. 

To w ocenie KRK doprowadziło do "drastycznego spadku wartości ich siły nabywczej", a istotna podwyżka wynagrodzeń kuratorów  zawodowych - średnio o 900 złotych brutto na etat - jak przypomina Rada - nastąpił dopiero od 1 stycznia 2020 roku. Przewidziana została w porozumieniu zawartym 4 lipca 2019 roku pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości - Prokuratorem Generalnym i związkami zawodowymi, po trwających miesiącami protestach. 

Sprawdź w LEX: Czy w sytuacji kiedy matka ucznia ma ograniczone prawa rodzicielskie można wgląd do dziennika uczniowskiego udostępnić kuratorowi sądowemu? >

- Stanowisko MS w tym zakresie wskazuje, że co do zasady nie są przewidziane mechanizmy, które by powodowały jednolity wzrost płac w sferze budżetowej, na zasadzie np. ich waloryzacji poprzez wzrost kwoty bazowej. Przy czym mowa jest o całej sferze budżetowej, więc - w naszej ocenie - nie wyklucza to możliwości regulacji w odniesieniu do poszczególnych grup zawodowych. Nie widzimy powodu, dla którego nie można by rozważać takich zabezpieczeń finansowych, które przeciwdziałałyby spadkowi wartości wynagrodzeń np. dla kuratorów, bo o nic innego nie chodzi. Chcielibyśmy jedynie, by po tegorocznej podwyżce wartość naszych wynagrodzeń była utrzymana na przyzwoitym poziomie  - wskazuje Kozera. 
Sprawdź w LEX: Kto powinien wykonać postanowienie sądu o zabezpieczeniu pieczy nad małoletnim, pracownik socjalny czy kurator sądowy? >