KRRP wskazuje, że radcy prawni są największym samorządem prawniczym w Polsce liczącym blisko 50 tysięcy członków. - Prowadząc działalność gospodarczą w ramach kancelarii prawnych wykonują zawód zaufania publicznego. Są przedsiębiorcami ponoszącymi określone zobowiązania publiczno-prawne. Obecny stan zagrożenia epidemicznego w sposób istotny ogranicza tę działalność zawodową i wymaga wsparcia ze strony państwa - pisze Rada.

Podobne stanowisko zajęła NRA. 

 


Zawieszenie biegu terminów, ulgi, zdalna praca

Samorząd radców prawnych postuluje też, by w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, aż do dnia ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, zawieszeniu z mocy prawa uległ bieg terminów procesowych (ustawowych) i sądowych. Przedmiotowe zawieszenie dotyczyłoby postępowań sądowych i administracyjnych, także w zakresie zawieszenia biegu terminów doręczenia korespondencji.

KRRP chce objęcia systemem pomocy finansowej państwa osób dotkniętych skutkami wynikającymi ze stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2 – w tym także radców prawnych. Pomoc taka - według Rady - powinna mieć wieloraką strukturę, począwszy od ulg/odroczeń w zakresie obowiązków regulowania należności publicznych, przyznawania zaliczek na koszty zastępstwa procesowego spraw prowadzonych z urzędu lub możliwości bezgotówkowego regulowania tymi zaliczkami należności publicznoprawnych pełnomocników profesjonalnych wobec państwa. 

Czytaj: 
Koronawirus - radcy prawni chcą zawieszenia terminów procesowych>>

Wirus w natarciu - adwokaci chcą zmian w zakresie przedawnień i zawieszeń spraw>>
Zagrożenie koronawirusem - NRA chce ochrony pełnomocników i stron​>>
 

Kolejnymi propozycjami jest uelastycznienie form kontaktów z sądami i urzędami w postępowaniach sądowych i administracyjnych poprzez możliwie w największym zakresie wykonywania usług/pracy w formie zdalnej - email, telefon i przy zachowaniu najwyższych możliwych standardów świadczenia pomocy prawnej. 

NRA przypomina o adwokatach

Z taką samą prośbą zwróciła się do premiera Naczelna Rada Adwokacka. 

- Adwokaci, wykonujący zawód zaufania publicznego, są jednocześnie przedsiębiorcami ponoszącymi określone zobowiązania publiczno-prawne, a także zobowiązania w stosunku do zatrudnianych przez siebie osób. Obecny stan zagrożenia epidemicznego w sposób istotny  ogranicza tę działalność zawodową i wymaga wsparcia ze strony państwa - wskazuje.  

I deklaruje wsparcie merytoryczne i gotowość do przedstawienia propozycji rozwiązań legislacyjnych, a także konsultacji projektów rządowych.