Ponad 20 państw popiera stworzenie nowego mechanizmu wzajemnej oceny praworządności dla wszystkich w Unii Europejskiej - poinformowali we wtorek minister spraw zagranicznych Belgii Didier Reynders i minister ds. europejskich Niemiec Michael Roth. Polski minister zadeklarował zgodę na mechanizm, "jeśli będzie bezstronny".
Krzysztof Sobczak
19.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Nigdzie na świecie sędziowie nie doprowadzili do przewrotu, ale zdarzało się, że większość demokratyczna zamach stanu przeprowadziła - zauważyli uczestnicy debaty na temat rządów prawa. Trzeba zwracać uwagę na język rządzących. Władza stosuje dość często legalne wyjaśnienia dla osiągnięcia skutku niezgodnego z prawem, czyli "szwindel etykietę" - podkreślali prawnicy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.03.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Senacka Komisja praw człowieka, praworządności i petycji we wtorek zaakceptowała listę 26 kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne na ławników Sądu Najwyższego oraz zdecydowała o pozostawieniu bez dalszego biegu dwóch pozostałych zgłoszeń wniesionych w terminie. Kandydatury te przejdą do dalszych etapów procedury wyboru ławników.
Krzysztof Sobczak
19.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
To jedna ze spraw, w których Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczące zgodności z prawem UE procedur wyłaniania sędziów do SN przez Krajową Radę Sądownictwa. W ocenie RPO ta skarga jest precedensowa bo daje możliwość sądowej wykładni przepisów ustaw o KRS i o Sądzie Najwyższym w związku z przepisami Konstytucji i prawa Unii Europejskiej.
Patrycja Rojek-Socha
19.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Chodzi o sytuacje kiedy dziecko umiera. Zgodnie z proponowanymi zmianami zaprzeczenie ojcostwa (macierzyństwa) będzie dopuszczalne po śmierci dziecka, jeśli zmarło ono po wszczęciu postępowania. W przypadku śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo o zaprzeczenie ojcostwa – powództwa tego będą mogli dochodzić jego zstępni - np. jego dziecko.
Patrycja Rojek-Socha
19.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrzy dzisiaj pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego, czy nowa Krajowa Rada Sądownictwa, może stać na straży niezależności sądów. Mało prawdopodobne, że dzisiaj trybunał wyda wyrok.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.03.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skoro I prezes Sądu Najwyższego miała przeświadczenie o poprawności dokonanej wykładni ustawy o dostępie do informacji publicznej, to nie można mówić o rażącej przewlekłości postępowania. Sąd administracyjny nie wymierzy w tej sytuacji kary finansowej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.03.2019
Zamówienia publiczne Wymiar sprawiedliwości
Pod koniec marca trzyosobowy skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu najwyższego rozpozna pierwszą skargę nadzwyczajną, dotyczącą dwóch sprzecznych orzeczeń w rodzinie rolników. Terminy rozpatrzenie kolejnych dwóch skarg - przez składy 7-osobowe wyznaczono na początek kwietnia - ustaliło Prawo.pl.
Patrycja Rojek-Socha
19.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
We wtorek 19 marca 2019 r. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbędzie się rozprawa w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego dotyczących m.in. zdolności Krajowej Rady Sądownictwa do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Krzysztof Sobczak
18.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sędzia, który rozpoznawał zażalenia na zatrzymanie i środki zapobiegawcze wobec byłego kierownictwa Komisji Nadzoru Finansowego, został na wniosek prokuratury wyłączony od rozpoznania kolejnych zażaleń, ponieważ we wcześniejszych postanowieniach wyraził swoją ocenę postawionych przez prokuraturę zarzutów.
Krzysztof Sobczak
18.03.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Pracując nad Ustawą 2.0, Senat wprowadził kontrowersyjną poprawkę - przepis chroniący sędziów przed zwolnieniem z pracy na uczelni. Co ciekawe, krytykowany przez ekspertów zapis może być skonstruowany niezgodnie z intencjami senatorów. Według prof. Huberta Izdebskiego nie chroni on osób, które objęły stanowisko sędziego przed 1 października 2018 r.
Monika Sewastianowicz
18.03.2019
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zniesienie podziału sędziów na rejonowych, okręgowych i apelacyjnych ma uzasadnienie, ale wdrożenie tej zmiany jest ryzykowne i może być wykorzystane do czystek kadrowych w sądach - twierdzi sędzia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".
Krzysztof Sobczak
18.03.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych był ewidentnym posunięciem obliczonym na niedopuszczanie lub opóźnienie rozpatrzenia odwołania sędziego Waldemara Żurka od uchwały KRS dotyczącej jego przeniesienia do innego wydziału sądu - mówi Prawo.pl sędzia Aleksander Stępkowski, który je rozpatrywał i odrzucił.
Patrycja Rojek-Socha
18.03.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Na 10 kwietnia zaplanowano kolejne spotkanie przedstawicieli Ad Rem oraz m.in. Związku Zawodowego Prokuratury i Pracowników Prokuratury z przedstawicielami kancelarii premiera i Ministerstwa Sprawiedliwości. Związkowcy liczą, że usłyszą o podwyżkach - a domagają się 1000 zł. Na deklaracje rządu czeka też "Solidarność", która oddzielnie walczy o - jak mówi - dodatkowe realne 450 zł.
Patrycja Rojek-Socha
18.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Przestrzeganie zasad praworządności w państwach UE miałoby być oceniane przez radę złożoną z niezależnych ekspertów, a stosowanie ewentualnych sankcji nie wymagałoby jednomyślności państw w Radzie Unii Europejskiej. Takie zasady zamierza wprowadzić szef frakcji EPL w Parlamencie Europejskim Manfred Weber, który kandyduje na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
17.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Nowoczesne demokracje europejskie nie mogą funkcjonować bez prawdziwie niezależnego sądownictwa - powiedziała Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović. I dodała, że Polskie władze powinny podjąć działania na rzecz przywrócenia pełnej niezależności wymiaru sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
17.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie z czasów realnego socjalizmu ocalili swoją integralność dzięki bezpiecznej przystani, którą było powoływanie się na tekst ustawy w szerszym rozumieniu systemu prawa, konstytucji. Umiejętności, rzemiosło i odpowiedzialność za słowo, to jest to co pomoże i dzisiaj sędziom, na trudnej drodze na której się znajdują - twierdzi prof. Ewa Łętowska.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Według prokuratora oskarżona miała celowo działać na szkodę banku. Nie było jednak podstaw do jej skazania. Z dowodów nie wynikało, że w porozumieniu z mężem chciała ona doprowadzić bank do niekorzystnego rozporządzenia prawie 3. milionami złotych. Oskarżona tylko podpisywała dokumenty, które podsuwał jej mąż - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Aleksandra Partyk
16.03.2019
Prawo karne Finanse
Żona zdradziła męża i urodziła dziecko, które nie było jego. Sąd pierwszej instancji przyznał jej mężowi zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych i od niej i od jej nowego partnera. Sąd Najwyższy uznał jednak, że ten wyrok jest niezgodny z prawem, a taka ingerencja sądu cywilnego w życie osobiste i wzajemne relacje małżonków i osoby trzeciej ... łamie też konstytucyjne prawa tych ostatnich.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Rozprawa odwoławcza w sprawie Czerwony Kapturek i Babcia contra Wilk zakończyła się uniewinnieniem oskarżonego. Jak wykazali biegli wilk nie może połknąć całego człowieka. Kapturek i Babcia niewiele pamiętając, nieco przekręciły fakty - stwierdził prowadzący sprawę w Sądzie Najwyższym sędzia Włodzimierz Brazewicz.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.03.2019
Prawo karne Prawnicy
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 13 marca przypomniał swą ustaloną linię orzeczniczą, zgodnie z którą kara dożywotniego pozbawienia wolności bez nadziei na zwolnienie stanowi naruszenie zakazu tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania i karania. Wyrok dotyczy Ukrainy, ale w Polsce przygotowany został właśnie projekt przewidujący karę bezwzględnego dożywocia.
Katarzyna Warecka
15.03.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Możliwość cofania przez ministra sprawiedliwości licencji doradcy restrukturyzacyjnego przy rażącym naruszeniu prawa, a także m.in. wgląd do ksiąg handlowych i możliwość sprawdzenie zamkniętych postępowań restrukturyzacyjnych - zakłada nowelizacji przepisów o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, przyjęta przez Sejm.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2019
Prawo gospodarcze

Sejm zaczął prace nad zmianami w procedurze karnej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Do dalszych prac w komisji skierował w piątek Sejm projekt reformy procedury karnej. Według Ministerstwa Sprawiedliwości, które przygotowało projekt, proponowane rozwiązania mają na celu przyspieszenie postępowań sądowych.
Krzysztof Sobczak
15.03.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sąd Okręgowy w Warszawie ma za ubiegły rok niezłe statystyki, ale mimo to Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów negatywnie zaopiniowało informację roczną o działalności sądów działających na obszarze tego okręgu w roku 2018. W przyjętej uchwale sędziowie piszą o pogłębiającym się chaosie w sądach.
Krzysztof Sobczak
15.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Dzień Edukacji Prawnej mobilizuje wiele środowisk do działań w celu podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa polskiego, szczególnie dzieci i młodzieży. Są wśród nich przede wszystkim sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, przedstawiciele wyższych uczelni, także wydawcy i dziennikarze - mówi Elżbieta Piotrowska-Albin
Krzysztof Sobczak
15.03.2019
Prawnicy
Edukacja prawna społeczeństwa ma istotne znaczenie, bo to nie tylko uświadamianie kiedy łamiemy prawo ale też wskazywanie, że czasami nie warto "spieszyć" się do sądu. Rozwiązaniem sporu może być też mediacja - mówi w Dniu Edukacji Prawnej prezes Fundacji Edukacji Prawnej Iustitii sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zmiany dotyczące Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym mają być kompleksowe. Ministerstwo Zdrowia poinformowało właśnie, że zostały już zaproponowane resortowi sprawiedliwości i są obecnie analizowane. Od dłuższego czasu nieoficjalnie mówi się, że resort zdrowia chciałby się pozbyć odpowiedzialności za placówkę.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sędzia Sądu Apelacyjnego z wydziału karnego, który przywłaszczył sprzęt elektroniczny z supermarketu, otrzymał najsurowszą karę - usunięcia z zawodu. W wydanym w czwartek orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdził, że doszło w tym przypadku do rażącego złamania prawa i zasad etyki zawodu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.03.2019
Prawo karne Prawnicy
Na 25 marca Trybunał Konstytucyjny przesunął ogłoszenie wyroku w sprawie zgodności z konstytucją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w tym przepisów dotyczących sposobu wybierania sędziów w skład Rady oraz odwoływania się od uchwał Rady zwierających wnioski o powołanie sędziów. We wtorek 19 marca przepisy te ma ocenić Trybunał Sprawiedliwości UE.
Krzysztof Sobczak
14.03.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sytuacja, w której Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydadzą przeciwne wyroki w sprawie przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa, nie będzie dobrze rokować - rysuje się zwarcie nie tylko dyplomatyczne ale i prawne pomiędzy Polską a Unią Europejską - mówi portalowi Prawo.pl prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Marcin Wolny.
Patrycja Rojek-Socha
14.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski