Sytuacja, w której Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydadzą przeciwne wyroki w sprawie przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa, nie będzie dobrze rokować - rysuje się zwarcie nie tylko dyplomatyczne ale i prawne pomiędzy Polską a Unią Europejską - mówi portalowi Prawo.pl prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Marcin Wolny.
Patrycja Rojek-Socha
14.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Naczelny Sąd Administracyjny oddala rocznie około 70 proc. skarg kasacyjnych. Na posiedzeniach niejawnych rozpatrywanych jest 35 proc. skarg kasacyjnych. Czeka się wtedy na rozstrzygnięcie od 3 do 6 miesięcy, a nie dwa lata - mówi sędzia NSA Sylwester Marciniak, przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej NSA..
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.03.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Chiny, Iran, Sudan Południowy, Korea Północna, Nikaragua i Wenezuela to kraje, w których przestrzeganie praw człowieka jest największym problemem - wynika z dorocznego raportu amerykańskiego Departamentu Stanu. Ale są w nim wymieniane także zagrożenia w tej dziedzinie w Polsce.
Krzysztof Sobczak
14.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Proponowana przez rząd zmiana w kodeksie karnym prowadzi w kierunku zaostrzenia odpowiedzialności karnej nieletnich, którzy ukończyli lat 15, co oznaczać będzie odejście od obowiązującego dotąd w Polsce modelu opiekuńczego, który jest dość unikalny w Europie i na świecie i w żadnym razie nie jest mniej skuteczny niż inne - twierdzą ekspertki Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Prawo.pl
14.03.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Symulacje rozpraw - m.in. kontynuacja procesu Wilka, wykłady, szkolenia, konkursy, dni otwarte w sądach - w całym kraju ruszają imprezy związane z Dniem Edukacji Prawnej, który przypada 15 marca. W tym roku wiele z nich poświęconych jest mowie nienawiści i mediacjom.
Patrycja Rojek-Socha
14.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Prokuratorowi wydalonemu ze służby przez sąd dyscyplinarny pierwszej instancji nie wygasa środek zabezpieczający w postaci wypłaty 50 proc. wynagrodzenia - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej. - Mimo, że od wszczęcia postępowania upłynęło 11 lat nie doszło do przedawnienia - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.03.2019
Prawo karne Prokuratura
Wsparcie prawnika na każdym etapie postępowania, wprowadzenie ośrodków wychowawczo-adaptacyjnych, które zastąpią część "poprawczaków" i granica przejawów demoralizacji na poziomie 10 lat - to najważniejsze propozycje zmian w prawie o postępowaniu wobec nieletnich. W ocenie ekspertów zmiany są potrzebne, bo do sądów trafiają sprawy dotyczące coraz młodszych dzieci. Słaby punkt dostrzegają nie tylko w przepisach, ale też... w bezradności szkół.
Patrycja Rojek-Socha
14.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Do sądu administracyjnego podmiot uprawniony może wnieść skargę, jeśli przedmiot sprawy mieści się w zakresie właściwości sądów administracyjnych. Niedopuszczalnym jest natomiast zaskarżenie pisma o charakterze informacyjnym - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Aleksandra Partyk
14.03.2019
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 12 marca uznał, że wadliwe powołanie sędziego do orzekania w sądzie apelacyjnym, sprzeczne z obowiązującymi wówczas przepisami proceduralnymi, sprowadza się do naruszenia prawa do rzetelnego procesu i zagraża podważeniem społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości.
Katarzyna Warecka
14.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Jeśli okaże się, że polski Trybunał Konstytucyjny i unijny Trybunał Sprawiedliwości wydadzą sprzeczne orzeczenia w sprawie statusu Krajowej Rady Sądownictwa, to polskie sądy będą musiały stosować się do wyroku TSUE - twierdzi dr Maciej Taborowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Krzysztof Sobczak
13.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Resort sprawiedliwości w kolejnym etapie reformy sądownictwa chce zlikwidować sądy apelacyjne, wprowadzić wspólny dla wszystkich sędziów urząd sędziego sądu powszechnego oraz sędziów pokoju. Pomysł konsolidacji nie jest niczym nowym, sędziowie oceniają jednak, że takie pójście na skróty doprowadzi do katastrofy. Obawiają się też czystek kadrowych.
Patrycja Rojek-Socha
13.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Gołosłowne twierdzenia powoda, iż nie on otrzymał awiza, nie są wystarczające do uznania, że doręczenie pisma było wadliwe. Strona może kwestionować prawidłowość doręczenia, ale powinna przedstawić sądowi stosowne dowody. Należy wówczas dostarczyć np. potwierdzenie złożenia reklamacji na poczcie- orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Aleksandra Partyk
13.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
W sprawie o naruszenie godności zawodu radcy prawnego Sąd Najwyższy stwierdził przewlekłość oraz nieskuteczność organów dyscyplinarnych i umorzył postępowanie. Ale przy okazji skrytykował niewłaściwe traktowanie obwinionej przez samorządowego rzecznika dyscyplinarnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.03.2019
Prawo karne Prawnicy
Terminy spraw w tzw. starych izbach Sądu Najwyższego z udziałem nowych sędziów są wyznaczane, ale po 19 marca, bo wtedy Trybunał Sprawiedliwości UE ma zająć się pytaniami prejudycjalnymi, czy nowa KRS, która ich wybrała, może stać na straży niezależności sądów. W ocenie prezesa Izby Cywilnej Dariusza Zawistowskiego, nawet jeśli TSUE nie wyda wtedy wyroku, będzie to argument dla pełnomocników stron i zwiększy się odpowiedzialność nowych sędziów.
Patrycja Rojek-Socha
13.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sprawa osądzona przez sędziego mianowanego na to stanowisko z naruszeniem przepisów krajowych, stanowi naruszenie Konwencji w zakresie w jakim gwarantuje ona prawo do rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd ustanowiony przez prawo - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Krzysztof Sobczak
12.03.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska poinformowała we wtorek, że wskazała w piśmie do prezydenta sędziego Grzegorza Jędrejka jako kandydata do Państwowej Komisji Wyborczej.
Krzysztof Sobczak
12.03.2019
Prawnicy Wybory
Trybunał Konstytucyjny na 14 marca wyznaczył ogłoszenie wyroku w sprawie nowelizacji przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa. Tymczasem Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że dopiero 22 marca upływa ustawowy termin zgłoszenia przez niego udziału i przedstawienia stanowiska w tej sprawie. Wyznaczenie wcześniejszej daty - jak ocenia - to naruszenie przepisów ustawy o RPO oraz o samym TK.
Patrycja Rojek-Socha
12.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Prokurator z Lubartowa stracił prawo wykonywania zawodu z powodu uchybienia godności urzędu poprzez ujawnienie tajemnicy śledztwa oraz gotowości przyjęcia korzyści majątkowej. Łapówka miała wynosić 3 tysiące złotych. SN w Izbie Dyscyplinarnej orzekł, że prokurator złamał wszelkie zasady etyki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.03.2019
Prawo karne Prokuratura

Prawnicy i psychologowie razem przeciw "mowie nienawiści"

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Mowa nienawiści staje się dla społeczeństwa czymś coraz bardziej akceptowalnym - alarmują eksperci. I jako dowód podają to, że hejt w internecie przestaje być anonimowy. Zagrożeniom wynikającym ze zbyt pobłażliwego podejścia do problemu poświęcona ma być wspólna akcja edukacyjna prawników, psychologów i dziennikarzy.
Patrycja Rojek-Socha
12.03.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Zakończyły się egzaminy komornicze. Według nieoficjalnych danych, do egzaminu przystąpiło 150 zdających, a zatem 99 procent spośród 152 osób, które zostały dopuszczone. Oficjalne dane ze sprawdzianu będą znane na początku kwietnia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.03.2019
Prawo cywilne Prawnicy
Podjęte zostały czynności wyjaśniające w sprawie możliwych nieusprawiedliwionych opóźnień w sporządzenia uzasadnień wyroków przez sędziego Leszka Mazura (fot.), przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa - poinformował w poniedziałek rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab.
Krzysztof Sobczak
11.03.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prokurator w wystarczającym stopniu nie uzasadnił istnienia przesłanki dobra wymiaru sprawiedliwości dla takiego zwolnienia - tak warszawski Sąd Okręgowy uzasadnił postanowienie uchylające decyzję prokuratora o zwolnieniu na potrzeby śledztwa z tajemnicy tłumaczki m.in. b. premiera Donalda Tuska.
Krzysztof Sobczak
11.03.2019
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zapowiada działania na rzecz przygotowania - jak podkreśla - realnej reformy sądownictwa. Chce zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, zwiększenia kompetencji samorządu sędziowskiego i udziału obywateli w funkcjonowaniu sądownictwa. Zapowiada też obronę sędziów przed dyscyplinarkami i wspieranie postulatów pracowników wymiaru sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
11.03.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Oskarżony i obrońca ustalili, że w postępowaniu kasacyjnym koszt obrony wyniesie niemal 19 tys. zł. Choć obrońca dysponował fakturami VAT na tę kwotę, to sąd nie mógł przyznać jej obrońcy od Skarbu Państwa. Wynagrodzenie dla adwokata nie może bowiem przewyższać stawek wynikających z przepisów - podkreślił Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
11.03.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W okresie siedmiodniowego vacatio legis dla rozporządzenia prezydenta wprowadzającego nowy Regulamin Sądu Najwyższego, w SN wyznaczono sprawy na kolejne kilka miesięcy, w sumie ponad 2 tysiące - będą, zgodnie z zapisem regulacji rozpoznawane na starych zasadach. W tym czasie - jak mówi - prezes Izby Cywilnej sędzia Dariusz Zawistowski specjalny zespół SN będzie szukać rozwiązań.
Patrycja Rojek-Socha
11.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sąd Najwyższy nie odpowiada na pytania sądów powszechnych w ważnych i trudnych kwestiach prawnych z powodu procedowania przez sądy pytające na posiedzeniu niejawnym. Skoro jawna jest rozprawa, to i treść pytania powinna być sformułowana na posiedzeniu jawnym. Jeśli tego warunku sąd nie spełnia - wniosek jest odrzucony.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.03.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze RODO
Z roku na rok zwiększa się liczba skazanych na dożywocie - w polskich więzieniach jest ich już 439. Ubiegły rok był rekordowy - przybyło ich aż 30, przy średniej rzędu kilkunastu osób. Resort sprawiedliwości chce wprowadzić bezwzględne dożywocie, ale prawnicy przestrzegają przed stworzeniem grupy "bezkarnych" więźniów, którzy nie będą już mieć żadnej motywacji do poprawy.
Patrycja Rojek-Socha
11.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Zarzut uchybienia godności urzędu postawił Elżbiecie F., sędziemu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Jak poinformował w niedzielę, chodzi o wystąpienie o pomoc mieszkaniową w sytuacji, gdy nie miała problemów mieszkaniowych.
Krzysztof Sobczak
10.03.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W latach 2016-2018 do sądów rejonowych z całego kraju wpłynęło 409 101 tysięcy wniosków o stwierdzenie nabycia spadku. Oznacza to, że pracownicy polskich sądów musieli co najmniej tyle razy zajmować się sprawami osób, które z jakichś powodów nie skorzystały z pomocy notariusza, by uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia - pisze Ewelina Szeratics
Ewelina Szeratics
10.03.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN odrzuciła odwołanie sędziego Waldemara Żurka od uchwały KRS dotyczącej jego przeniesienia do innego wydziału sądu, mimo że w Izbie Cywilnej czeka na rozpatrzenie wniosek o wyłączenie sędziów z rozpoznawania odwołania. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf podkreśliła, że nie cieszy jej, że tak się stało. Decyzję nowej Izby podsumowała krótko "zapadła bez akt".
Patrycja Rojek-Socha
09.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski