Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Onetu wynika, że policji ufa mniej niż połowa Polaków. Pozytywne odpowiedzi wobec tej służby mundurowej wybrało 45,4 proc. osób (14,2 proc. ufa jej zdecydowanie, a "raczej" 31,2 proc.). Brak zaufania do policji wyraziło 32,8 proc. badanych (10,2 proc. zdecydowanie, a 22,6 proc. "raczej").

Niski jest także poziom zaufania do Kościoła katolickiego - tylko 40,4 proc. uczestników badania, ma zaufanie do tej instytucji. Zdecydowanie ufa mu 17,9 proc. osób, a raczej 22,5 proc. Brak zaufania do Kościoła deklaruje 42,4 proc. ankietowanych (18 proc. "zdecydowanie", a "raczej" 24,4 proc.).

Czytaj w LEX: Szymanek Jarosław, Modele pozaparlamentarnej kontroli konstytucyjności prawa >

Zaufanie do sądów wyraziło 34,1 proc. uczestników sondażu (4,7 proc. ufa "zdecydowanie", a 29,4 proc. "raczej"). Negatywne odpowiedzi wybrało 46,3 proc. badanych, przy czym zdecydowanie nie ufa im 21,4 proc., a raczej 24,9 proc.

Zobacz procedurę w LEX: Pytanie prawne sądu administracyjnego do Trybunału Konstytucyjnego >

W przypadku Trybunału Konstytucyjnego poziom zaufania układa się tak, że 8,3 proc. ​uczestników sondażu "ufa zdecydowanie", a 18,1 proc. "raczej". Nieufność wobec TK deklaruje 52,8 proc. osób ("zdecydowanie" 43,7 proc., a "raczej" 9,1 proc.).

W odniesieniu do sądów 4,7 proc. uczestników sondażu ufa "zdecydowanie", a 29,4 proc. "raczej". Negatywne odpowiedzi wybrało 46,3 proc. badanych, przy czym zdecydowanie nie ufa im 21,4 proc., a raczej 24,9 proc.

Czytaj w LEX: Szymanek Jarosław, Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 1997 roku. Geneza i ewolucja przepisów  >

 


Z roku na rok coraz gorzej

Badania poziomu zaufania do instytucji państwa trwają od lat i w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego widać w nich systematyczny spadek poziomu zaufania. W badaniu CBOS sprzed roku dobrze oceniało tę instytucję 27 proc. badanych; źle - 34 proc., a w stosunku do badania z marca 2019 r. ocena ta pogorszyła się o 3 punkty procentowe. 

Czytaj: Sondaż: Niskie oceny sądów i prokuratury>>

Jednak skalę problemu pokazuje porównanie z badaniem CBOS z początku 2015 roku. Działalność TK dobrze oceniało wtedy 42 proc. badanych, źle 12 proc., a 46 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej kwestii.  

Więcej: Tylko co czwarty Polak chwali sądy>>