Z opublikowanego w poniedziałek raportu z badań wynika, że funkcjonowanie sądów zostało ocenione pozytywnie przez 31 proc. badanych (spadek o 1 proc.). Krytycznie o pracy sądów wypowiada się 42 proc. ankietowanych. 

W stosunku do ostatniego badania z marca pogorszyła się o 3 punkty procentowe ocena działalności Trybunału Konstytucyjnego. Dobrze ocenia ją 27 proc. badanych; źle - 34 proc. Jak wskazuje CBOS, "zauważalnie więcej chwalących niż krytykujących działalność TK jest wśród potencjalnych wyborców PiS, badanych najbardziej zaangażowanych w praktyki religijne, deklarujących prawicową orientację polityczną i mieszkających na wsi". - Z kolei częściej niż przeciętnie negatywnie oceniają ją zwolennicy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, respondenci identyfikujący się z lewicą, nieuczestniczący w praktykach religijnych, mieszkańcy największych miast, mający wyższe wykształcenie i uzyskujący najwyższe dochody per capita - zaznaczył CBOS. 

 


W badaniu uwzględniono też społeczną ocenę pracy prokuratury. Pozytywną opinię o działalności śledczych wyraziło 30 proc. badanych. Oznacza to spadek o 4 proc. w stosunku do badań sprzed pół roku. Funkcjonowanie tej instytucji krytykuje 38 proc. ankietowanych. - Na opinie o pracy prokuratury wyraźnie wpływają polityczne cechy badanych. Relatywnie częściej pozytywnie postrzegają ją ankietowani popierający rządzące ugrupowanie oraz identyfikujący się z prawicą. Z kolei ocenami negatywnymi wyróżniają się najbardziej zwolennicy Koalicji Obywatelskiej i respondenci deklarujący orientację lewicową - podkreślił w raporcie CBOS.

Czytaj: Ponad połowa Polaków krytycznie ocenia wymiar sprawiedliwości>>