Ostateczna wersja ponoć jest uzgodniona z adwokaturą. Jeśli zostanie przyjęta w takim brzmieniu, będzie odpowiedzią na wcześniejsze postulaty adwokatów.

Przypomnijmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Tyle że do ważności uchwały podjętej w takim trybie potrzebne jest powiadomienie wszystkich członków danego organu, o treści jej projektu i terminie oddania głosu oraz wzięcie udziału w głosowaniu co najmniej połowy członków tego organu. Adwokatura już wcześniej postulowała, by w czasie epidemii to NRA mogła wprowadzać zmiany w regulaminie - zgodnie z przepisami może to zrobić Krajowy Zjazd Adwokatury (zaplanowany na marzec). Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego KZA skierowała więc do NRA Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Jest to jedna z izb, która do tej pory nie przeprowadziła swojego zgromadzania, a tym samym wyboru nowych władz.

Czytaj w LEX: Epidemia koronawirusa a funkcjonowanie kancelarii prawnej w praktyce - kompendium wiedzy >

Na 3 grudnia - jak wynika z informacji portalu - zwołano nadzwyczajne posiedzenie NRA i wtedy zapadną dalsze decyzje. Nieoficjalnie propozycja MS dotycząca procedury wyborczej u adwokatów może trafić do Sejmu nawet w tym tygodniu. Sprawa nie dotyczy już radców prawnych - udało im się przeprowadzić zdalny zjazd 7 listopada. Wtedy też wybrali nowe władze. 

Czytaj: Status aplikanta, który mógł a nie podszedł do tegorocznego egzaminu - o rok dłużej>>
 

NRA ma decydować o regulaminie

Naczelna Rada Adwokacka 27 sierpnia podjęła uchwałę, w której rekomendowała izbom, by rozważyły powstrzymanie się od organizacji zgromadzeń. Wskazano w niej, że jeśli takie warunki będą, rekomenduje się próbę przeprowadzenia zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w sposób skoordynowany i w podobnym czasie. Miałoby to nastąpić z uwzględnieniem "ograniczeń epidemiologicznych oraz obowiązku zapewnienia realnego bezpieczeństwa i pełnej ochrony życia i zdrowia adwokatów", jeżeli stan zagrożenia dla ich życia i zdrowia, podstaw ich ekonomicznej egzystencji "nie będzie przekraczał społecznie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa" , jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna, oraz zniesione zostaną ograniczenia związane ze strefami czerwonymi, żółtymi na terenie całego kraju.

Czytaj w LEX: Wpływ Covid-19 na postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe >

 

Koniec końców przedstawiciele NRA spotkali się z przedstawicielami ministerstwa, którzy obiecali pracę nad przepisami wspomagającymi zakończenie procedury wyborczej. Część izb nie czekając jednak na ewentualne zmiany w prawie, zgromadzenia przeprowadziła - tak jak Kraków czy Wrocław, korzystając z formuły hybrydowej.

Rada w rozmowach z ministerstwem postulowała zmiany legislacyjne, w tym m.in. upoważnienie jej do zmian w regulaminie zgromadzeń izb i KZA. I w tym kierunku zmierza zmiana przygotowana przez resort. Prace nad projektem takiego regulaminu są zresztą obecnie finalizowane, trwa analiza uwag adwokatów. Ma być - jak mówią jego autorzy - jak najbardziej elastyczny i niekontrowersyjny, tak by jego przyjęcie było techniczną formalnością.

Czytaj w LEX: Doręczenia w postępowaniach sądowych w dobie COVID-19 (koronawirusa) >

Zmiany proponowane przez ministerstwo mają być jednak szersze i dotyczyć też artykuł 14 hb ustawy covidowej. Daje on możliwość zdalnego KZA i teoretycznie zgromadzeń ale ważność tak przyjmowanych uchwał, więc i wyborów jest obwarowana kworum co najmniej 50 proc. przy każdym głosowaniu, oraz że wszyscy uprawnieni zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały. Wątpliwości poza możliwościami zebrania kworum, budziło też to kiedy można mówić o powiadomieniu. 

Z informacji Prawo.pl wynika, że w projekcie MS ma być przesądzone, że treść przyjętych uchwał jest ważna bez względu na kworum, a skuteczne doręczenie ma być również wtedy, gdy projekt uchwały zostanie przesłany na ostatni znany adres. 

Czytaj: Adwokatura szykuje się do nadzwyczajnego zjazdu? Decyzja ma zapaść wkrótce>>

Wyborczy spór w adwokaturze  

Od początku wyborów w adwokaturze nie milkną głosy o wewnętrznych podziałach. Część adwokatów ma za złe obecnym władzom choćby fakt, że procedura wyborcza się przedłuża i nie podjęto kroków podobnych do tych, które podjęli radcy prawni. Do tego dochodzą spory o podejmowane stanowiska, czy w końcu tematy powracające z coraz większą siłą, jak kwestia zatrudnienia na umowę o prace, informowania o własnej działalności, czy choćby stawki dla adwokatów z urzędu. 

- Prawda jest taka, że z pewną zazdrością patrzymy na radców prawnych. Zdecydowanie potrafią się zorganizować, co też pokazali w ostatnim czasie. Wybory zostały przeprowadzane, niestety w wielu obszarach lepiej też sobie radzą na rynku prawnym - mówią rozmówcy Prawo.pl.  

NRA od początku broni jednak swojego stanowiska, że kroki które podejmuje muszą być przemyślane i przede wszystkim zgodne z prawem. A to choćby w kontekście możliwości zastosowania formuły e-zgromadzeń, czy zdalnych głosowań budziło wśród jej członków duże wątpliwości.

Czytaj w LEX: Mediacja w erze Covid-19 (koronawirusa) >

- Kontrola prawidłowości zgromadzeń będzie kontrolą następczą - i bynajmniej nie jest tak jak wskazuje część osób, że tylko Sąd Najwyższy może usunąć wadliwie podjęte uchwały z porządku prawnego. Przypominam - zaskarżenie uchwał w trybie przewidzianym prawem o adwokaturze jako sprzecznych z prawem, to inny tryb niż ustalenie nieważności uchwały z mocy prawa. Jeżeli podejmiemy uchwałę sprzeczną z prawem, to jest ona ważna i powinna być stosowana, dopóki SN w przewidzianym trybie jej nie wyeliminuje z obrotu prawnego. Nieważność uchwały z mocy prawa oznacza, że nie została skutecznie podjęta - wskazywał w rozmowie z Prawo.pl adwokat Rafał Dębowski sekretarz NRA.

I podawał konkretny przykład. - Wyobraźmy sobie, że okręgowa rada działając na podstawie nieważnej uchwały rozstrzygnie indywidualną sprawę. W kontroli sądowo-administracyjnej ważność takiej uchwały będzie musiała zostać oceniona przez sąd administracyjny - mówił.