Przedstawiciele wydawców, m.in. prezes Polskiej Izby Książki Piotr Marciszuk oraz prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Rafał Skąpski spotkali się w czwartkowy wieczór z sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów Mikołajem Grabowskim oraz przewodniczącym komitetu stałego Rady Ministrów Michałem Bonim. Przedmiotem rozmów był okres przejściowy po wprowadzeniu 1 stycznia 2011 roku 5-procentowego podatku VAT na książki.

 

Zarówno wydawcy jak i Ministerstwo Finansów zgadzają się, że w pierwszych miesiącach od wprowadzenia 5-proc. podatku powinien obowiązywać okres przejściowy, w którym niektóre książki objęte byłyby w dalszym ciągu zerową stawką VAT. Ministerstwo Finansów w przygotowywanym rozporządzeniu na temat okresu przejściowego zaproponowało, aby obejmował on tylko "książki wprowadzone do dystrybucji do 31 grudnia 2010 roku". Wydawców ten projekt nie zadowalał, ponieważ nie rozwiązywał ich problemów. Książki są rozprowadzane do księgarń niewielkimi partiami. Przyjęcie sformułowania proponowanego przez Ministerstwo Finansów groziło tym, że okresem przejściowym zostaną objęte tylko niewielkie części nakładów wydrukowanych przed 1 stycznia 2011 roku. Każda następna dostawa tych samych tytułów do księgarń musiałby już być obłożona VAT-em.

 

Przedstawiciele wydawców zaproponowali podczas czwartkowego spotkania z przedstawicielem Ministerstwa Finansów, aby okresem przejściowym po wprowadzeniu VAT-u na książki objęte były "książki, które przed 1 stycznia znajdą się w inwentaryzacji wydawców". "Każdy wydawca prowadzi taką inwentaryzację. Minister finansów obiecał nam, że gdy ta propozycja wpłynie do niego na piśmie, rozpatrzy ją. Odnosimy wrażenie, że nasza argumentacja go przekonuje" - powiedział PAP Rafał Skąpski.

 

Jego zdaniem proponowane początkowo przez Ministerstwo Finansów sformułowanie "książki skierowane do dystrybucji" jest wieloznaczne i może być różnie interpretowane. "Chodziło nam o to, żeby tę wieloznaczność zlikwidować. Proponowane przez nas rozwiązanie - umieszczenie w rozporządzeniu sformułowania +książki widniejące w inwentaryzacji wydawcy+ satysfakcjonuje wydawców, a ministrowi finansów daje gwarancję, że ulgą w okresie przejściowym zostanie objęta policzalna i przewidywalna ilość książek. Oczywiście po 31 kwietnia 2011 roku, kiedy skończy się okres przejściowy, wszystkie niesprzedane książki, także te z puli korzystającej wcześniej z ulgowego okresu przejściowego, zostaną obłożone 5-procentowym VAT-em" - powiedział Skąpski.

 

"Jestem dobrej myśli" - powiedział Rafał Skąpski. "Dzięki czwartkowym rozmowom osiągnęliśmy to, że przepis będzie jasny i jednoznaczny. Propozycję wydawców w piątek przedłożymy w ministerstwie finansów na piśmie, i około 14-15 grudnia spodziewamy się ostatecznej odpowiedzi z ministerstwa finansów" - dodał Skąpski.