"Z roku na rok, mimo pewnych niewielkich nieregularności, wzrasta odsetek podatników skłonnych wspierać organizacje pożytku publicznego, dochodząc w 2012 r. do 57 proc." - zauważa CBOS. Komentując wyniki badania Centrum podkreśla też, że wzrasta odsetek podatników deklarujących, że nie ma kłopotu z wypełnieniem swojego formularza PIT.

Ponad dwie trzecie - 67 proc. - podatników rozliczających się samodzielnie złożyło swoje zeznanie podatkowe osobiście w urzędzie, 15 proc. listownie, natomiast 12 proc. przez internet. 5 proc. złożyło złożyli swoje PIT-y w inny sposób - przez znajomych, rodzinę, księgowych bądź biura rachunkowe.

53 proc. badanych samodzielnie rozliczających się z urzędem skarbowym uważa, że wypełnienie PIT-u było dla nich łatwe, kłopot z tym zadeklarowało 31 proc. uczestników badania, a 16 proc. nie miało na ten temat zdania.

CBOS zauważa, że wypełnianie formularzy podatkowych staje się dla Polaków coraz łatwiejsze - do 2008 r. wśród podatników samodzielnie rozliczających się z fiskusem przeważało przekonanie, że wypełnianie PIT-ów jest trudne. Od 2009 roku dominuje pogląd, że jest ono łatwe i obecnie odsetek badanych, wyrażających taką opinię jest najwyższy w całym analizowanym okresie - podkreśla Centrum.

Sondaż przeprowadzono w dniach 10-16 maja 2012 r. na liczącej 1017 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)