Nie można utożsamiać odsetek z odszkodowaniem, zadośćuczynieniem czy też innym świadczeniem. W...
Anna Olbrych
13.04.2018
Zapis w akcie notarialnym, że podatnik był zameldowany w zbywanym mieszkaniu daje prawo do...
Anna Olbrych
13.04.2018
Znaczenie analiz benchmarkingowych w tworzeniu polityki cen transferowych jest tematem pierwszego...
Krzysztof Koślicki
12.04.2018
Doradcy podatkowi rozpoczynają współpracę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w celu zapewnienia...
Krzysztof Koślicki
12.04.2018
Doradca podatkowy
Ostatni okres obfituje w rozwiązania zmierzające do ograniczenia obrotu gotówkowego. Jest to drugi...
Iwona Kaczorowska
12.04.2018
Zeznanie podatniczki o otrzymaniu darowizny w cudzym postępowaniu nie może być traktowane jako...
Anna Olbrych
12.04.2018
Zmiany w polityce władz skarbowych sprawiły z jednej strony, że ryzyko wystąpienia nieprawidłowości...
Prawo.pl
12.04.2018
CIT PIT Kontrola zarządcza
Krajowa Rada Doradców Podatkowych podpisała w środę porozumienie z Najwyższą Izbą Kontroli. Pomoże...
Krzysztof Koślicki
11.04.2018
Doradca podatkowy
Projekt Ordynacji podatkowej zakłada obowiązek składania grupowych wniosków o wydanie interpretacji...
Krzysztof Koślicki
11.04.2018
Odpowiedzi na pytania zależą od przyjęcia jednego z dwóch istniejących stanowisk.
Tomasz Krywan
11.04.2018
Resort finansów kontynuuje uszczelnianie poboru podatków. Jednym z działań jest monitoring...
Krzysztof Koślicki
11.04.2018
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Hrebennego udaremnili przemyt dwóch tysięcy...
Krzysztof Koślicki
11.04.2018
Mimo iż umorzenie zaległości podatkowej ma charakter uznaniowy, organ musi wskazać czym się...
Marek Sondej
11.04.2018
Programy lojalnościowe, mające na celu zapewnienie stałej sprzedaży na odpowiednio wysokim...
Dorota Mikulska
10.04.2018
Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu ma odbyć się pierwsze czytanie projektu zmian w...
Krzysztof Koślicki
10.04.2018
W 2017 roku wydano ponad 27 tysięcy wyroków w sprawach podatkowych. Prawie co czwarty uchylał...
Krzysztof Koślicki
10.04.2018
Pracujemy nad zaproponowaniem bardziej dogodnej formy opodatkowania kryptowalut zapewnia resort...
Krzysztof Koślicki
10.04.2018
Małżonek, który otrzymał całą nieruchomość w wyniku podziału majątku wspólnego, pozostaje...
Marek Sondej
10.04.2018
Krajowa Rada Doradztwa Podatkowego pracuje nad zmianami w nadawaniu uprawnień doradcom. Zakres...
Krzysztof Koślicki
10.04.2018
Doradca podatkowy
Zgłoszenie rejestracyjne dla potrzeb podatku od towarów i usług będzie integralną częścią wniosku o...
Krzysztof Koślicki
09.04.2018
Brak spełnienia warunków ustawowych dla programów akcjonariatu pracowniczego obowiązujących od 1...
09.04.2018
PIT
Ministerstwo Finansów chce poznać opinie podatników na temat funkcjonowania urzędów skarbowych....
Krzysztof Koślicki
09.04.2018
Wymogi dyrektywy w zakresie konieczności raportowania do organów podatkowych informacji o...
Krzysztof Koślicki
09.04.2018
Doradca podatkowy
Minister finansów prof. Teresa Czerwińska i dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych...
Krzysztof Koślicki
09.04.2018
Samo posiadanie władzy rodzicielskiej nie uprawnia do skorzystania z ulgi rodzinnej. Podatnik musi...
Anna Olbrych
09.04.2018
Zwolnienie przez bank środków zgromadzonych na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym i...
Anna Olbrych
09.04.2018
Czy w postępowaniu podatkowym mogą być wykorzystana przekazane przez prokuraturę protokoły z...
Anna Olbrych
07.04.2018
Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest płacenie opłaty za gospodarowanie odpadami. Natomiast...
Anna Olbrych
07.04.2018
Pomimo niedawnego wyroku TSUE, w którym limit w tax free został uznany za niezgodny z dyrektywą...
07.04.2018
VAT
Planowane są zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych,...
PAP
06.04.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski