Chodzi o uchwaloną przez Sejm 25 lutego br. nowelizację ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w której - jak zauważa rzecznik - próbuje się nałożyć nowe obowiązki na przedsiębiorców, tym razem proponując regulację, rozszerzającą obszar uprawnień dla administracji w zakresie kwalifikacji rozmiaru czynu jako wykroczenie i decydowaniu o nałożeniu mandatu w wyższej kwocie, niż ma to miejsce obecnie. Ustawa jest teraz przemiotem prac w Senacie.

Zmieniany przepis bardzo dotkliwie zwiększa wysokość grzywny, a to nie wszystko. Daje uprawnienia organom do wymierzania mandatów bez konieczności występowania do sądu. Finalnie oznacza to nałożenie kolejnych, dodatkowych obowiązków administracyjnych dla przedsiębiorców z sektora MŚP, których należy w tym momencie wspierać i ratować, a nie nakładać kolejne utrudnienia - napisał Rzecznik MŚP Adam Abramowicz do Senatu.

Biuro Rzecznika przypomina, że wcześniej, bo pismami z 21 stycznia tego roku, przekazał on do Kancelarii Sejmu i do Ministerstwa Finansów uwagi, że zmieniany przepis prawa przyznaje uprawnienia organom mandatowym w przedmiocie wymierzania mandatów bez konieczności występowania do sądu, co wywołuje bezpośredni skutek na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie nakładania nowych obowiązków administracyjnych. Jednak te uwagi nie zostały uwzględnione.