Bartosz Głowacki z zespołu podatków międzynarodowych awansował na stanowisko partnera w MDDP. Grono partnerów MDDP powiększyło się do 15 osób.
Krzysztof Koślicki
26.02.2019
Doradca podatkowy
Przepisy nie mają znaczenia, bo organ ich nie musi przestrzegać. Na łamanie prawa co do procedury pozwala zbyt liberalna dla organów linia orzecznicza sądów administracyjnych. Czyli, jak organ chce żeby postępowanie trwało dwa miesiące, to tyle będzie trwało. Jak będzie chciał żeby trwało dwa lata albo trzy, to też tyle będzie trwało – tłumaczy Marek Isański, prezes Fundacji Praw Podatnika.
Marek Isański
26.02.2019
Ordynacja Doradca podatkowy
Wysokość kosztów uzyskania przychodów pracowników zatrudnionych na umowach o pracę jest określona ryczałtowo. Ich wartość nie była jednak zmieniana od ponad 10 lat. Utrzymywanie ich na stałym poziomie powoduje realny wzrost opodatkowania. PiS zapowiada ich podwyższenie.
Krzysztof Koślicki
26.02.2019
PIT
Ministerstwo Finansów potwierdza, że prowadzi prace nad nowelizacją ustawy o PIT. Jak deklaruje, ich celem ma być wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania odsetek za opóźnienie wypłat należności wolnych od PIT. Chodzi m.in. o alimenty i wypłaty na rzecz ofiar wypadków komunikacyjnych.
Krzysztof Koślicki
25.02.2019
Domowe finanse PIT
Co z samochodami, które do tej pory użytkujemy jako środki trwałe? Mamy je przyjęte do ewidencji od 1 marca2017 r. Amortyzowaliśmy je z ograniczeniem do 20 tys. euro. Czy możemy podwyższyć limit amortyzacji do 150 tys. zł?
Adam Bartosiewicz
25.02.2019
CIT
W myśl nowych przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła (ang. withholding tax – WHT), od 1 stycznia 2019 r. na płatników został nałożony ustawowy obowiązek dochowania należytej staranności przy poborze WHT oraz przy analizie możliwości zastosowania zwolnienia ustawowego lub obniżonej stawki WHT – tłumaczą Izabela Ścierska-Kulma i Jarosław Józefowski z Enodo Advisors.
Izabela Ścierska-Kulma Jarosław Józefowski
25.02.2019
CIT PIT
Szósty rok mija od wyroku Trybunału Konstytucyjnego a minister finansów ‒ mimo licznych nowelizacji ordynacji podatkowej ‒ nie znalazł okazji, by usunąć z niej niekonstytucyjny przepis. MF zdaje się też nie przejmować kosztami przegrywanych spraw sądowych, na jakie naraża Skarb Państwa. I wszystko wskazuje na to, że zdania nie zmieni.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2019
Ordynacja
Nie będzie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia - zapowiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak zadeklarował, jego partia chce w ten sposób "pomóc młodym ludziom wchodzącym w życie". Premier natomiast zapowiedział podniesienie kosztów uzyskania przychodu.
Krzysztof Sobczak
23.02.2019
PIT Prawo gospodarcze
Od pierwszego lipca 2019 r. 500 plus ma przysługiwać także na pierwsze dziecko. Zapowiedział to podczas konwencji PiS prezes Jarosław Kaczyński. Wśród punktów nowego programu wyborczego partii wymienił też m.in. "trzynastkę" w postaci 1100 zł dla każdego emeryta.
Patrycja Rojek-Socha
23.02.2019
Prawo rodzinne PIT
W rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 wpisuje się wartości kosztów uzyskania przychodów. Uwzględnia się kwoty wskazane wcześniej przez pracodawcę w PIT-11. Czasem można jednak przyjąć inne wartości. W niektórych przypadkach koszty można podwyższyć i dzięki temu uzyskać zwrot części podatku.
Krzysztof Koślicki
23.02.2019
PIT
Ministrowie finansów Polski i Francji podpisali w piątek deklarację o współpracy podatkowej. Chodzi przede wszystkim o kwestie dotyczące opodatkowania gospodarki cyfrowej. Rozmowy dotyczyły także reformy Unii Gospodarczej i Walutowej oraz wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027.
Krzysztof Koślicki
22.02.2019
Ordynacja
Zagadnienia związane z ociepleniem klimatu w ostatnim czasie nie schodzą z pierwszych stron gazet. Ciągłe alerty smogowe stały się stałym elementem serwisów informacyjnych. Nie dziwi więc fakt, że rośnie również zainteresowanie kwestiami związanymi z odnawialnymi źródłami energii, alternatywnymi metodami zasilania pojazdów czy innych urządzeń, mającymi zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza.
Iwona Kaczorowska
22.02.2019
CIT
Nowe przepisy podatkowe dotyczące rozliczeń wydatków związanych z samochodami są na tyle niejasne, że Ministerstwo Finansów postanowiło wydać do nich objaśnienia. Dokumentu ciągle nie ma. Dealerzy samochodowi opublikowali więc własne stanowisko.
Krzysztof Koślicki
22.02.2019
CIT PIT
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) pracuje nad wprowadzeniem nowego systemu rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych. Ma to być odpowiedź na skokowy wzrost cen energii wynikających m.in. z rosnących kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Z wstępnych szacunków MPiT wynika, iż skorzystać z niego będzie mogło około 300 podmiotów – piszą Marzena Michałeczko i Weronika Bratek z PwC.
Weronika Bratek Marzena Michałeczko
22.02.2019
CIT
Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał trzecią opinię zabezpieczającą. Ma ona szczególne znaczenie dla firm, które korzystają ze zwolnienia z CIT w specjalnych strefach ekonomicznych. Rezygnacja z amortyzacji na czas zwolnienia, czy obniżenie stawek, nie jest zakazaną optymalizacją, mimo że da firmie pewne korzyści finansowe.
Krzysztof Koślicki
22.02.2019
CIT
Rządowe Centrum Legislacji ogłosiło w czwartek projekt nowelizacji przepisów ustawy o PIT. Chodzi o zmiany w zakresie opodatkowania dochodów marynarzy. Jest to realizacja stanowiska Komisji Europejskiej.
Krzysztof Koślicki
21.02.2019
PIT

Twój e-PIT do poprawki

Domowe finanse PIT
Ministerstwo Finansów zapewnia, że dane podatników są bezpieczne. Potwierdza, że usługa Twój e-PIT przed wdrożeniem przeszła pozytywnie audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zapowiada jednak zmiany m.in. w dostępie do rozliczenia.
Krzysztof Koślicki
21.02.2019
Domowe finanse PIT
Od stycznia szereg podmiotów świadczących usługi doradcze – w tym w szczególności doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni – zostało zobowiązanych do ujawniania schematów podatkowych. Zakres ingerencji prawodawcy w tajemnicę zawodową tych podmiotów przy słabości wprowadzonych mechanizmów gwarancyjnych budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przyjętych rozwiązań.
Iwona Kaczorowska
21.02.2019
Ordynacja Doradca podatkowy
Firmy nie są specjalnie zainteresowane korzystaniem z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Niezbyt interesujące okazuje się także nowe rozwiązanie IP Box. Z ulgi B+R korzysta tylko co ósma firma. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez KPMG.
Krzysztof Koślicki
21.02.2019
CIT PIT
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwróciła się do Ministra Finansów z prośbą o wyjaśnienie, czy pracodawcy są w stanie zalogować się do usługi Twój e-PIT na dane pracownika i sprawdzić dane przekazane przez innych płatników.
Jolanta Ojczyk
20.02.2019
RODO

Andrzej Pośniak pokieruje teraz kancelarią CMS

Prawnicy Rynek Kontrola zarządcza
Doradca podatkowy Andrzej Pośniak obejmie od początku maja stanowisko partnera zarządzającego polskim biurem kancelarii CMS. Dotychczas kierował praktyką podatkową CMS w Polsce i w Europie Środkowo – Wschodniej.
Krzysztof Sobczak
20.02.2019
Prawnicy Rynek Kontrola zarządcza
Co do zasady od zakupu paliwa do samochodu służbowego odlicza się połowę kwoty VAT wykazanego na fakturze. Po spełnieniu kilku warunków możliwe jest jednak odliczenie całego podatku.
Karol Różycki
20.02.2019
VAT
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w świetle orzecznictwa TSUE fiskus musi się upewnić, że dowody zostały pozyskane w sposób zgodny z przepisami. To jest fundamentalna zmiana. Co więcej, skoro podatnik nie miał dostępu do nagrań, to ograniczone zostało jego prawo do obrony – tłumaczy Tomasz Michalik, partner w MDDP.
Grażyna J. Leśniak
20.02.2019
Ordynacja
Spółki cywilne mają coraz większy kłopot z rozliczaniem kosztów. Problematyczne stają się zwłaszcza faktury wystawione przez wspólników, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Fiskus uważa, że jest to świadczenie usług dla samego siebie i nie pozwala zaliczać ich do kosztów. Zdaniem ekspertów, praktyka urzędników nie ma uzasadnienia w przepisach.
Krzysztof Koślicki
20.02.2019
PIT
Organ podatkowy ma obowiązek terminowego rozpoznania sprawy, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Gdy sprawa nie jest skomplikowana, to nie ma podstaw do tego, by organ kilkukrotnie przedłużał termin, w jakim ma wydać decyzję w sprawie. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Aleksandra Partyk
19.02.2019
Ordynacja
Rok od wejścia w życie art. 15e ustawy o CIT można z całą pewnością powiedzieć, że jest to jedno z niewielu rozwiązań, które w ciągu 12 miesięcy obowiązywania doczekało się aż 540 interpretacji. Ten swoisty rekord nie jest, niestety, skutkiem nad wyraz skomplikowanej materii ustawowej, a jedynie mizernej jakości legislacji, pełnej nieprecyzyjnych sformułowań i niekonsekwencji – pisze Daniel Więckowski z RSM.
Daniel Więckowski
19.02.2019
CIT
Największym problemem polskiego systemu podatkowego są brak stabilności przepisów i późne informowanie podatników o wchodzących w życie zmianach. Najwięcej kłopotów sprawiają jednak ceny transferowe. Średnia ocena systemu wynosi 2,2 w pięciostopniowej skali. Takie wnioski płyną z przedstawionego w poniedziałek raportu KPMG.
Krzysztof Koślicki
18.02.2019
CIT PIT VAT
Rynek przewozów samochodami osobowymi zostanie uregulowany - zapowiedział w poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. I dodał, że spodziewa się, że projekt ustawy porządkującej kwestie transportu osób samochodami osobowymi trafi we wtorek na posiedzenie rządu. 
Krzysztof Sobczak
18.02.2019
Prawo gospodarcze
Oczekiwania od nowej ordynacji podatkowej są być może zbyt duże. Sama zmiana przepisów nie pomoże, jeśli nie zmieni się praktyka. Praktyka natomiast nie zmieni się dopóki nie zmieni się orzecznictwo. Musimy przyjąć wreszcie do wiadomości, że rolą sądów nie jest rozstrzyganie sporów między podatnikami a fiskusem – tłumaczy prof. Adam Mariański
Krzysztof Koślicki
18.02.2019
Ordynacja
Ryczałt to najpopularniejszy sposób opodatkowania najmu. Nie zawsze jednak jest to najbardziej korzystna metoda. Czasem zasady ogólne są bardziej opłacalne. Można wtedy skorzystać z amortyzacji i czasem nawet nie płacić podatku.
Krzysztof Koślicki
16.02.2019
Domowe finanse PIT
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski