- Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2020 r., w stosunku do ustawy budżetowej na 2020 r., wyniosło: dochody: 157,1 mld zł, tj. 36,1 proc.; wydatki: 183,0 mld zł, tj. 42,0 proc.; deficyt: 25,9 mld zł – poinformował resort. 

 


Niższe dochody z VAT, PIT, CIT 

Ministerstwo poinformowało, że w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku dochody z: podatku VAT były niższe o 8,6 proc. r/r (tj. ok. 6,3 mld zł), podatku PIT były niższe o 8,6 proc. r/r (tj. ok. 2,2 mld zł), podatku CIT były niższe o 19,2 proc. r/r (tj. ok. 4,0 mld zł), podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 6,0 proc. r/r (tj. ok. 1,7 mld zł), z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były niższe o 0,1 proc. r/r (tj. ok. 2,2 mln zł).

Według informacji MF w okresie styczeń – maj 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 20,6 mld zł i było wyższe o ok. 8,7 mld zł (tj. 72,9 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – maj 2019 r. w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa oraz z wpłatami z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Czytaj: UE poluzuje przepisy dotyczące deficytów budżetowych>>

Ministerstwo przypomniało, że w ustawie budżetowej na 2020 r. z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa zaplanowano dochody w wysokości 1,5 mld zł. - Realizacja dochodów po maju wyniosła 7,6 mld zł, przede wszystkim z tytułu premii i odsetek od sprzedawanych obligacji skarbowych – wskazano w komunikacie. 

Wyższe wydatki

Resort podał, że wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2020 r. wyniosło 183,0 mld zł czyli 42,0 proc. planu.

- W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (164,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 18,2 mld zł, tj. 11,0 proc., głównie z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 3,1 mld zł), wydatków z tytułu rozliczenia z budżetem ogólnym UE (więcej o 1,2 mld zł), oraz w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu "Rodzina 500 plus" od lipca 2019 r. (więcej o 8,2 mld zł) – wskazano.

Dodatkowo wyższe wykonanie wydatków - jak sprecyzowano - wynika z uruchamiania środków m.in. w ramach rezerw budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

- W maju br. dotacja do FUS była częściowo wypłacana z Funduszu COVID-19, w związku z powyższym jej wykonanie w ramach budżetu państwa było niższe o 0,8 mld zł w porównaniu z okresem styczeń-maj 2019 r. – napisano. MF podało, że wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa były zaś niższe o 0,3 mld zł w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.