Celem tych przepisów jest ochrona UE przed pokusą ze strony rządów państw członkowskich, aby zadłużać się ponad miarę. Zakładają dyscyplinę fiskalną, która ma przekładać się na stabilność unijnej gospodarki. Łamanie tych zasad może powodować sankcje ze strony Komisji Europejskiej.

Ma sprawić, że gdy krajowy deficyt budżetowy przekracza 3 proc. PKB lub gdy dług publiczny przekracza 60 proc. PKB (wartości określone traktatowo), państwa UE podejmą działania korekcyjne.

Czytaj: Jest porozumienie w sprawie unijnego budżetu na 2020 r.>>
 

Pakt stabilności i wzrostu to zbiór przepisów określających, że gdy krajowy deficyt budżetowy przekracza 3 proc. PKB lub gdy dług publiczny przekracza 60 proc. PKB (wartości określone traktatowo), państwa UE podejmą działania korekcyjne.
Podjęta w poniedziałek decyzja pozwoli państwom członkowskim zadłużać się powyżej tych limitów tak, aby ratować dotknięte kryzysem gospodarki bez ryzyka sankcji ze strony Komisji Europejskiej.