Nabór do pracy na stanowisku radcy prezesa NIK ogłoszono 4 maja. Jak wynika z komunikatu izby, nabór miał się odbyć w drodze otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej NIK.

Ogłoszenie o naborze zawierało informacje o wolnym stanowisku pracy wraz z zakresem zadań wykonywanych i wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, informację o wymaganych dokumentach, terminie i miejscu ich złożenia oraz inne szczegóły dotyczące zasad i trybu naboru do pracy w NIK. Zgłoszenia udziału w rekrutacji prowadzone były wyłącznie w formie elektronicznej poprzez rejestrację kandydatów na portalu internetowym NIK. Termin składania dokumentów upłynął 18 maja 2020 r. Wpłynęło ogółem 13 aplikacji.

 


W wyniku przeprowadzonej 20 maja 2020 r. analizy ofert, Komisja do Spraw Naboru wskazała do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego 7 kandydatów.

Ostatecznie prezes NIK podjął decyzję o zakwalifikowaniu do pracy na stanowisku radcy prezesa NIK Piotra Walczaka.

Zobacz również: MF: Magdalena Rzeczkowska nowym szefem Krajowej Administracji Skarbowej >>