Czytaj: Stan epidemii - wojewoda wyznaczy do pracy przy zwalczaniu koronawirusa>>

Deklarację podjęcia takiej kontroli prezes NIK przedstawił w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, który stwierdził, że do zwalczania epidemii wojewodowie kierowali osoby wyłączone z tego obowiązku z mocy prawa – powyżej 60. roku życia, kobiety w ciąży oraz wychowujących dziecko w wieku do 14 lat. - Takie niedopuszczalne przypadki mogły wynikać z nienależytego wypełnienia przez wojewodów obowiązku sporządzania i aktualizacji planów działania na wypadek epidemii - sugerował Rzecznik.

Wojewoda powinien mieć plan

RPO przypomniał, że według ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wojewoda sporządza wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii (na okres trzech lat, z możliwością aktualizacji). Plan obejmuje m.in.  imienne listy osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi.  Jest przygotowywany i aktualizowany na podstawie informacji jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych i innych dysponentów obiektów użyteczności publicznej.

Czytaj: Skierowanie do walki z epidemią na granicy pracy przymusowej>>
 

Nieaktualne dane w planach?

Informując, że do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii kierowano ostatnio osoby wyłączone z mocy ustawy, zwłaszcza powyżej 60. roku życia, kobiety w ciąży oraz wychowujących  dziecko w wieku do 14 lat, Rzecznik przedstawił sugestię, że analiza informacji w Biuletynie Informacji Publicznej może wskazywać, że plany działania na wypadek wystąpienia epidemii mogły być w niektórych przypadkach sporządzane lub aktualizowane w trybie pilnym już w trakcie epidemii. - Mogło to wpłynąć na ich rzetelność, kompletność i aktualność, a w konsekwencji - naruszać prawa osób wyłączonych z przedmiotowego obowiązku z mocy prawa - stwierdził RPO. 
I dodał, że w związku z tym niedopuszczalne w świetle prawa oraz zasad współżycia społecznego, przypadki kierowania do pracy osób wyłączonych z mocy prawa z tego obowiązku mogą wynikać z nienależytego wypełnienia przez wojewodów obowiązku sporządzania i aktualizacji planów działania.

NIK sprawdzi aktualizację planów

Odpowiadając na wystąpienie Rzecznika o podjęcie przez NIK kontroli w zakresie wywiązywania się przez wojewodów z obowiązku sporządzania i aktualizacji wojewódzkich planów działania na wypadek wystąpienia epidemii, prezes NIK poinformował, że "zasygnalizowane kwestie zostały poddane szerokiej analizie i zgłoszony wniosek będzie wzięty pod uwagę przy planowaniu pracy NIK"