Jak można przeczytać w uzasadnieniu, rozporządzenie dostosowuje dotychczas używaną klasyfikację wyrobów i usług (PKWiU) do nowej unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług oraz niektórych towarów".

Ministerstwo finansów podkreśla, że wejście w życie rozporządzenia bez zachowania 14- dniowego vacatio legis nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego, ponieważ spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, gdyż za skróceniem okresu vacatio legis przemawia ważny interes publiczny.

Według resortu, wprowadzane rozwiązanie jest korzystne dla podatników i przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Czytaj także: Sprzedaż wysyłkowa bez kasy rejestrującej>>