Resort opublikował raport przygotowany przez niezależną spółkę badającą światowe rynki gier hazardowych H2 Gambling Capital, której analiza prezentuje kształtowanie się w latach 2016 – 2020 udziału szarej strefy na polskim rynku gier hazardowych online na tle innych państw Unii Europejskiej.

Wynika z niej, podkreśla MF, że funkcjonujące ramy prawne w zakresie regulacji rynku gier hazardowych, a także wprowadzone nowelizacją ustawy o grach hazardowych instrumenty tj.: blokowanie dostępu do stron internetowych oferujących nielegalne gry hazardowe, zakaz świadczenia usług płatniczych przez dostawców tych usług na rzecz nielegalnie funkcjonujących podmiotów oraz umożliwienie, w formie monopolu państwa organizacji gier hazardowych przez sieć internet, znacząco wpłynęły na zmniejszanie poziomu szarej strefy w grach świadczonych przez Internet, a w konsekwencji przekierowanie graczy z szarej strefy do legalnych operatorów.

Tabela nr 1

Informacje dotyczące udziałów szarej strefy w grach hazardowych świadczonych przez Internet w Polsce i Unii Europejskiej

Wyszczególnienie (rynek online)

2016

2017

2018

2019

2020

Szara strefa w Polsce ogółem

79,6%

42,0%

32,0%

22,5%

17,5%

Średnia UE szarej strefy ogółem*

41,3%

35,2%

31,7%

26,6%

25,9%

Szara strefa w Polsce w zakładach wzajemnych

64,1%

24,2%

16,5%

12,4%

9,4%

Średnia UE szarej strefy w zakładach wzajemnych*

39,6%

33,6%

30,3%

26,3%

25,7%

Szara strefa w Polsce w grach kasynowych

100,0%

100,0%

98,3%

59,5%

40,3%

Średnia UE szarej strefy w grach kasynowych*

66,2%

56,9%

53,9%

44,4%

40,8%

*średnia dla UE została obliczona z pominięciem Luksemburga, gdzie hazard online nie podlega regulacjom oraz, Malty i Irlandii, gdzie operatorzy mogą działać legalnie bez lokalnej licencji. Obliczenia MF w oparciu o dane H2 z dnia 01.03.2021 r.

Resort finansów podkreśla, że rok 2020 był pierwszym rokiem, w którym szara strefa w Polsce w zakresie gier kasynowych online (40.3%) kształtowała się poniżej średniej UE (40.8%). Oznacza to, że jedyne legalne kasyno internetowe działające w ramach monopolu państwa (www.totalcasino.pl) w okresie dwóch lat swojej działalności dynamicznie przejmując graczy z nielegalnego rynku objęło już blisko 60% polskiego rynku 

 

- Przedstawione w Tabeli nr 1 dane pokazują, że w Polsce w latach 2016-2020 obserwuje się kontynuację malejącego trendu udziału szarej strefy w grach hazardowych ogółem świadczonych przez sieć Internet, których udział w tym okresie spadł ponad czterokrotnie (z 79,6% do 17,5%) - komentuje ministerstwo.

W konsekwencji szara strefa w Polsce zarówno w zakładach wzajemnych, jak i w grach kasynowych online, już od dwóch lat jest poniżej średniej UE.

Sytuacja w poszczególnych sektorach rynku gier hazardowych w Polsce

Tabela nr 2

Prognoza rozwoju poszczególnych sektorów rynku gier hazardowych w Polsce w 2021 r.

Rodzaj gry hazardowej

Przychody w mld zł

Zmiana

 r/r w %

Przychody

w mld zł

Zmiana

r/r w %

2019

2020

2020/2019

2021

2021/2020

Gry liczbowe

3,8

3,83

0,7%

3,83

0,0%

Loterie pieniężne

1,51

1,46

-2,9%

1,46

0,0%

Salony gier na automatach

0,63

1,31

109,1%

3,08

135,0%

Gry kasynowe online

3,98

8,76

120,4%

11,39

30,0%

Kasyna gry

5,84

4,34

-25,6%

5,0

15,0%

Zakłady wzajemne

6,84

7,26

6,2%

8,71

20,0%

Loterie audioteksowe

0,04

0,04

-9,2%

0,04

0,0%

Razem

22,6

27,0

19,4%

33,5

24,1%

Prognoza MF na podstawie danych H2 Gambling Capital oraz danych finansowych raportowanych przez podmioty rynku gier hazardowych w Polsce przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych segmentów rynku.

Według analizy, sektorem najbardziej dotkniętym skutkami pandemii są kasyna gry, które w 2020 r. odnotowały 25% spadek przychodów, a prognoza na kolejny rok wskazuje, iż rynek ten będzie nadal poniżej jego poziomu z 2019 r. Segmenty rynku, których kanałem sprzedaży jest internet inaczej reagowały na zaistniałą sytuację.

Sprzedaż gier kasynowych przez internet (realizowana w formie monopolu państwa) wzrosła ponad dwukrotnie. Zakłady wzajemne, w których udział sprzedaży online ma 85%, wzrosły o 6% w 2020 r. i przewiduje się ich dalszy dynamiczny wzrost w 2021 r. na poziomie 20%, m.in. w związku z organizacją odroczonych wydarzeń sportowych. Salony gier na automatach (realizowane w formie monopolu państwa), pomimo iż jest to kanał sprzedaży naziemnej, odnotowują znaczne wzrosty, które wynikają przede wszystkim z systematycznie rozwijającej się od 2018 r. sieci salonów.

Czytaj: Sejm zmienił zasady opodatkowania importu towarów oraz ustawę o grach hazardowych>>