W czwartek sejmowa komisja kultury i środków przekazu rozpatrywała informację ministerstwa kultury na temat poprawy skuteczności ochrony języka polskiego oraz potrzeby zmian w ustawie o języku polskim.
W stanowisku Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, które trafiło do komisji, czytamy, że Rada "widzi potrzebę nowelizacji ustawy o języku polskim", tak by jej przepisy "zapewniały realizację różnorodnych funkcji języka polskiego (...) stosownie do ważnej roli i zasadniczego znaczenia polszczyzny w życiu narodu, a także umożliwiały skuteczniejszą jej ochronę". Pod stanowiskiem Rady podpisał się jej przewodniczący, prof. Andrzej Markowski.
W ocenie Rady wzrost znaczenia języka polskiego można zapewnić poprzez wprowadzenie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych przedmiotu "komunikacja językowa", a także obowiązkowych zajęć z kultury języka polskiego na wszystkich kierunkach studiów wyższych.
Rada chce także wprowadzenia obowiązku nauki języka polskiego jako obcego dla "wszystkich cudzoziemców studiujących w Polsce i mających wykonywać zawody wymagające kontaktów interpersonalnych". Cudzoziemcy, którzy ubiegają się o obywatelstwo polskie, stały pobyt w Polsce lub uzyskanie dyplomu ukończenia polskiej szkoły wyższej - zdaniem Rady - powinni obowiązkowo posiadać certyfikat poświadczający znajomość polszczyzny.
Rada uważa również, że należy zobowiązać wszystkich nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich, a także wszystkich parlamentarzystów i urzędników "do troski o poprawne, sprawne i wolne od agresji posługiwanie się językiem polskim". "W ustawie o języku polskim należy umieścić zapis o obowiązku zdania przez kandydatów na pracowników służby cywilnej egzaminu z poprawnego i sprawnego posługiwania się językiem polskim. Takie samo wymaganie należy wprowadzić do ustawy o służbie cywilnej" - czytamy w stanowisku Rady.
Ponadto Rada opowiada się za tym, by język reklam uzyskiwał pozytywną opinię rzeczoznawców (zaaprobowanych przez Radę), oraz za poprawą egzekucji przepisów, które zobowiązują m.in. urzędy do sporządzania przepisów w języku polskim.
Wiceminister kultury Monika Smoleń powiedziała, że decyzja dotycząca nowelizacji ustawy o języku polskim zapadnie po przeanalizowaniu raportu Rady w tej sprawie, który ma być gotowy w 2015 r. Jak podała, MKiDN w 2013 r. zwróciło się do Rady o dokonanie przeglądu ustawy o języku polskim pod względem skuteczności egzekwowania jej przepisów. "Wnioski z tego raportu pokażą nam braki i problemy w egzekwowaniu ustawy, a także ewentualnie, czy konieczna jest zmiana ustawy" - powiedziała Smoleń.
W informacji MKiDN dotyczącej ochrony języka polskiego czytamy, że resort wspiera przedsięwzięcia, których celem jest podnoszenie świadomości językowej i kompetencji komunikacyjnych Polaków, popularyzowanie idei ochrony języka polskiego, szerzenie refleksji dot. kultury słowa, propagowanie dobrych wzorców językowych oraz ukazywanie bogactwa polszczyzny. Według Smoleń, jednym z najważniejszych przedsięwzięć tego typu jest kampania społeczno-edukacyjna "Ojczysty - dodaj do ulubionych".
Kampanię "Ojczysty - dodaj do ulubionych" prowadzi od 2012 r. Narodowe Centrum Kultury. Za pomocą m.in. informacji umieszczanych w telewizji i radiu, strony internetowej poświęconej językowi polskiemu i konkursów, kampania ta przypomina o odpowiedzialności za kształt współczesnej polszczyzny. (PAP)