"Rozmawialiśmy o ewidencjonowaniu czasu pracy nauczycieli. Ten punkt jest związany z pensum nauczycieli. Wiadomo, że nauczyciele oprócz godzin zajęć lekcyjnych, oprócz bezpośredniej pracy z uczniem, muszą wykonać wiele czynności związanych z przygotowaniem do lekcji, z przygotowaniem całego procesu edukacyjnego" - mówiła w czwartek Szumilas.  
"Proponuję, aby czas pracy nauczyciela, ten wykonywany, poświęcony na przygotowanie i na te najważniejsze zadania związane z procesem edukacyjnym, był ewidencjonowany. Chodzi o ewidencjonowanie czasu pracy spędzonego na tzw. radach pedagogicznych, związanego ze spotkaniami z rodzicami czy też wykorzystywanego przez nauczycieli na doskonalenie" - tłumaczyła minister.  
"Ustaliliśmy, i będę to proponowała, że doprecyzujemy w ustawie Karta Nauczyciela zasady wykorzystania jednoprocentowego odpisu na doskonalenie nauczycieli. Określimy, na jakie związane z procesem edukacyjnym doskonalenie ten jeden procent będzie wykorzystywany" - mówiła Szumilas.   Zapowiedziała, że przy okazji zmian w ustawie Karta Nauczyciela będzie też proponowała doprecyzowanie, uporządkowanie niektórych przepisów.
"Chcę wzmocnienia rady rodziców w procesie decyzyjnym szkoły. Będę proponowała, aby wzmocnić pozycję rodziców w awansie zawodowym. Wymagają doprecyzowania przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych, tutaj na poziomie ustawy musimy te sprawy uregulować. Karta Nauczyciela będzie również regulowała zasady wypłacania jednorazowej gratyfikacji dla profesora oświaty" - mówiła dalej minister. (PAP)

Reforma Karty Nauczyciela będzie jednym z głównych tematów II Zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się 27 marca w Warszawie>>>