Od środowego poranka w kopalniach JSW związkowcy organizowali tzw. masówki, podczas których informowali załogę o przyczynach planowanego protestu. Wydali też specjalny biuletyn informacyjny. Związki spierają się z zarządem o sprawy płacowe i warunki umów z nowymi pracownikami firmy. Rozpoczęte w środę rano negocjacje nazwali „rozmowami ostatniej szansy".

Ze strony zarządu w negocjacjach wziął udział m.in. prezes spółki Jarosław Zagórowski. Związkowców reprezentuje komitet protestacyjno-strajkowy. Według popołudniowych komunikatów strony wymieniły swoje stanowiska w spornych sprawach i ustaliły, że powrócą do rozmów w czwartek rano.

Jak przekazała w środę wieczorem rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer propozycje zarządu w kwestiach płacowych obejmują: podwyższenie od października stawek płac zasadniczych o 3 proc., wypłacenie jednorazowej premii w wysokości przeciętnie 1 tys. zł oraz przyjęcie na lata do 2017 r. zasady podwyżek o wskaźnik inflacji.

Odnośnie pozostałych postulatów, zarząd zaproponował wdrożenie nowego regulaminu pracy pozbawionego spornych zapisów dotyczących dni wolnych od pracy. W kwestii warunków umów z nowymi pracownikami propozycja obejmuje zawieszenie ich zawierania do końca styczna 2013 r. i wypracowanie w tym czasie zakładowego układu zbiorowego pracy. Jeśli postanowienia układu okazałyby się korzystniejsze od umieszczonych w umowach, dokonano by stosownych korekt i nadpłat.

Rzecznik komitetu protestacyjno-strajkowego Piotr Szereda mówił w środę, że kwestia dalszych rozmów, a tym samym ostatecznej decyzji o ew. piątkowym strajku, pozostała otwarta. Chociaż związkowcy porozumienie w kwestiach płacowych ocenili jako możliwe, podtrzymali swe zdanie, że postawa zarządu w sprawie umów o pracę oznacza łamanie prawa pracy. Zaproponowali zarządowi swoje rozwiązania. Zarząd ma odnieść się do nich w czwartek.

6 lipca związki przeprowadziły w kopalniach strajk ostrzegawczy - załoga nie pracowała przez dwie godziny na każdej z czterech zmian. Po tym proteście strony wróciły do rozmów, jednak mimo kolejnych spotkań nie osiągnięto kompromisu, stąd zapowiedź dobowego strajku.

Decyzja o jego zorganizowaniu zapadła po tym, gdy 4 października Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił wniosek zarządu JSW o zabezpieczenie roszczeń spółki w wypadku organizacji kolejnych akcji strajkowych. Straty spowodowane dobowym strajkiem wyceniano na ok. 20 mln zł. Obecnie mówi się o kilkunastu milionach zł potencjalnych strat.

Związki domagały się początkowo 7-procentowej podwyżki wynagrodzeń, choć w toku negocjacji zredukowały swoje żądania do 4,3 proc., oraz wypłaty dodatkowej, jednorazowej premii. Chcą też zmian w umowach zawieranych z nowymi pracownikami, argumentując, że pozbawiają one młodych górników części uprawnień.

Jastrzębska Spółka Węglowa zatrudnia ponad 22,8 tys. pracowników, natomiast zatrudnienie w całej grupie JSW to niemal 30 tys. osób. W ubiegłym roku grupa zarobiła ponad 2 mld zł. W tym roku firma doświadcza spadku cen węgla koksowego i koksu na światowych rynkach.(PAP)

mtb/ mab/ je/