We wtorek w Kielcach odbyła się konferencja otwierająca kampanię informacyjną na temat projektu. Jednym z jej celów jest obalenie stereotypów na temat kobiet. Po urlopach macierzyńskich mają one problemy ze znalezieniem zatrudnienia lub są negatywnie postrzegane w miejscu pracy.

Projekt zainicjował Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” we współpracy z regionalną Solidarnością.

Jak poinformował PAP Karol Kaczmarski z Lewiatana kampania informacyjna ma pokazać kobiety jako dobrze zorganizowanych, pracowitych i lojalnych pracowników. Z drugiej strony ma poinformować pracodawców o możliwościach zatrudniania kobiet w ramach elastycznych form zatrudnienia.

W ramach projektu przeprowadzono badania fokusowe dotyczące zatrudniania matek. Według Kaczmarskiego opinie świętokrzyskich przedsiębiorców o pracownikach-kobietach są podzielone. Część pracodawców podziela stereotypowy pogląd, że kobiety są "pracownikami podwyższonego ryzyka", źle zorganizowanymi, niedyspozycyjnymi. Inni oceniają kobiety jako pracowników lojalnych, efektywnych, pracowitych, świetnie zorganizowanych.

Z raportu opublikowanego przez Lewiatana wynika m.in., że na etapie rekrutacji kobiety wciąż spotykają się z pytaniami o plany rodzicielskie. Istotnym problemem matek jest też utrudniony dostęp do żłobków i przedszkoli, których jest za mało i pracują zbyt krótko.

W ramach projektu w województwie zostaną zorganizowane seminaria dla kobiet oraz dla pracodawców. Przewidziano porady prawne i psychologiczne dla kobiet oraz cykl spotkań „Babiniec" mający charakter grup wsparcia dla mam i aktywizujących lokalne środowiska.

Projekt „Mamy pracujące mamy” będzie realizowany do listopada. Jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (PAP)