Za odrzuceniem projektu było 272 posłów, przeciw 159, wstrzymało się 10.

Projekt Nowoczesnej przewidywał m.in. zlikwidowanie finansowania przez przedsiębiorcę tzw. etatów związkowych. Wszystkie wynagrodzenia związkowców - według projektu - byłyby pokrywane ze składek członkowskich. Zniesiony miałby zostać obowiązek potrącania przez pracodawcę składek związkowych z wypłat. Obecnie dzieje się tak na wniosek związku i za zgodą pracownika.

Polecamy: Nowoczesna chce ograniczenia uprawnień związków zawodowych

Ponadto liberalizacji miałyby ulec przepisy nakładające na pracodawców obowiązek udostępniania pomieszczeń na spotkania związkowe. Po zmianach pracodawca mógłby je udostępniać jedynie w zależności od możliwości danej firmy.

Związki zawodowe miałyby - zgodnie z projektem - obowiązek przedstawiać sprawozdania finansowe, czego obecnie nie muszą robić. Sprawozdania związków byłyby publikowane w internecie na stronach resortu pracy. (PAP)