Gospodarzem spotkania są Pracodawcy RP - jedyny przedstawiciel Polski w IOE, który w pracach tej organizacji uczestniczy od 1991 r.

W agendzie spotkania zaplanowano m.in. omówienie problemów rynku pracy – w tym strukturalnego bezrobocia i bezrobocia młodych, a także prawa do strajku oraz przestrzegania praw człowieka w prowadzeniu biznesu. W planie znalazł się także panel dotyczący działalności organizacji pracodawców w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, czy podsumowanie prac reprezentacji biznesu w ramach światowej grupy B20, przygotowującej rekomendacje dla szefów państw krajów G20. Uczestnicy spotkania mają też omówić przygotowania do przejęcia prezydencji w G20 przez Turcję.

W środę w Warszawie obradowała Międzynarodowa Rada Koordynacyjna Związków Pracodawców (International Coordinating Council of Employers’ Unions – ICCEU). Podczas spotkania przedstawiciele pracodawców z 11 państw wybrali na przewodniczącego Rady Kazacha Kadyra Baikenova.

Jak poinformowali Pracodawcy RP kadencja Baikenova rozpocznie się 1 stycznia 2015 r. Do tego czasu Radzie przewodniczyć będzie prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Zgodnie z komunikatem Pracodawców RP w skład IOE wchodzi 150 narodowych organizacji pracodawców ze 143 krajów. IOE działa od prawie stu lat – powstała w 1920 r. Uznawana jest za jedyny podmiot działający w imieniu pracodawców i podejmujący problematykę zatrudnienia oraz spraw socjalnych w skali światowej. Celem IOE jest wsparcie założeń polityki gospodarczej, zatrudnienia, ochrony środowiska oraz polityki społecznej. Organizacja tworzy międzynarodowe forum wymiany dobrych praktyk, reprezentuje i promuje interesy krajowych organizacji pracodawców i ich członków.

Natomiast Międzynarodowa Rada Koordynacyjna Związków Pracodawców powstała 15 kwietnia 2010 roku. Porozumienie powołujące ją do życia podpisały: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Węgry, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Ukraina, Estonia – w sumie 15 organizacji z 13 państw. Rada ma m.in. sprzyjać tworzeniu trwałych relacji między krajowymi organizacjami pracodawców, jak również wymieniać doświadczenia w sferze regulacji stosunków społeczno-zawodowych i związanych z nimi stosunków gospodarczych.

(PAP)