"W toku postępowania Prezes UTK ustalił, że spółka nie zapewnia właściwego utrzymania pojazdów i eksploatuje pojazdy niespełniające wymagań bezpieczeństwa. Eksploatacja pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozu osób z niesprawnymi urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo pasażerów, w tym tak elementarnych jak układ automatycznego zamykania drzwi bocznych, bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego oraz zdrowiu i życiu pasażerów" - wskazano w czwartkowym komunikacie UTK.
Dodano, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której pasażerowie w zatłoczonym pociągu, podróżują przy otwartych drzwiach.