Jeszcze większe ułatwienia niemieccy posłowie przyznali inżynierom. Warunkiem uzyskania pozwolenia na pracę w Niemczech są zarobki w wysokości co najmniej 34 900 euro rocznie. Po trzech latach posiadania "Blue Card" wydawana będzie zgoda na bezterminowe osiedlenie się, pod warunkiem dalszego obowiązywania umowy o pracę. W przypadku dobrej znajomości języka niemieckiego osiedlenie będzie możliwe już po dwóch latach.

W Niemczech brakuje obecnie ponad 110 tys. inżynierów. Z raportu Stowarzyszenia Niemieckich Inżynierów wynika, że niemiecka gospodarka traci z tego powodu rocznie niemal osiem miliardów euro. Brak specjalistów stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju kluczowych gałęzi niemieckiego przemysłu, takich jak budowa maszyn, elektrotechnika czy budowa pojazdów. 21 procent pracujących niemieckich inżynierów ma obecnie więcej niż 55 lat - to najwyższa średnia w całej Europie.

Wcześniejsze próby pozyskania fachowców z zagranicy, jak choćby wydawana od 2000 r. "Zielona Karta" dla informatyków, nie spełniły pokładanych w nich nadziei. (PAP)

lep/ mc/

11295193