Jak powiedziała w rozmowie z PAP kierownik projektu Diana Hamarnik, z pomocy może skorzystać 400 osób.

Chodzi o osoby, które już straciły pracę lub mając umowę na czas określony lub cywilno-prawną są zagrożone jej nieprzedłużeniem. Z oferty nie mogą skorzystać pracownicy wciąż zatrudnieni na umowę na czas nieokreślony.

„Zainteresowanie jest duże. Rekrutacja jeszcze trwa, a już zakwalifikowano ponad 100 osób do projektu” - dodała Hamarnik.

Jak zaznaczyła, najwięcej chętnych jest do podjęcia studiów podyplomowych, które pozwoliłyby uzyskać wyższą specjalizację nauczycielską.

„Nauczyciele chcą zdobyć uprawnienia do pracy np. z dziećmi niepełnosprawnymi lub przekwalifikować się, by móc nauczać inne przedmioty, czy pracować w innych placówkach, np. przedszkolach” - powiedziała kierownik projektu.

Spora część pedagogów jest również zainteresowana założeniem własnej działalności gospodarczej, na którą może otrzymać 40 tys. zł dotacji. „Najczęściej chodzi o świadczenie usług o charakterze edukacyjnym, np. udzielanie korepetycji” - powiedziała Hamarnik.

Projekt „Aktywizacja pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” przewiduje różne formy wsparcia m.in. poradnictwo zawodowe, pomoc psychologiczną, szkolenia zawodowe, możliwość podjęcia studiów podyplomowych oraz odbycia staży i praktyk.

Oprócz dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie 40 tys. zł przewidziano też jednorazowe finansowe wsparcie w wysokości 5 tys. zł w sytuacji, gdy uczestnik projektu znajdzie etatową pracę w odległości 50 km od miejsca zamieszkania.

Projekt potrwa do września 2015 r. i jest współfinansowany z europejskich funduszy.

Dolnośląskie samorządy zgłosiły w 2014 r. plany likwidacji 42 szkół. W większości przypadków to placówki ponadgimnazjalne, w których nie przeprowadzono naboru do klas pierwszych.

Wśród zgłoszonych do likwidacji placówek są tylko dwie szkoły podstawowe i jedno gimnazjum specjalne; większość z nich to licea uzupełniające i licea profilowane. Wynika to z nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która zakłada, że tego typu szkoły mają zostać zamknięte do 1 września tego roku.(PAP)

ros/ itm/