Jak poinformował Eurostat - urząd statystyczny Unii Europejskiej, po uwzględnieniu czynników sezonowych stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła w lipcu 9,5 proc. To najniższy wynik od czerwca 2011 r. W lipcu ubiegłego roku bezrobocie w UE wynosiło 10,2 proc.

Mimo widocznej poprawy w statystykach do zadowolenia jeszcze daleko. W całej Unii bezrobotnych jest bowiem ponad 23 mln osób, z czego 17,5 mln w strefie euro. W porównaniu do czerwca liczba osób bezrobotnych spadła jednak w lipcu o 232 tys., z czego zdecydowana większość 213 tys. - w strefie euro. Jeszcze większy spadek w liczbach bezwzględnych widać w odniesieniu do ubiegłorocznego lipca. Od tego czasu bezrobocie w "28" zmalało o 1,6 mln (1,1 mln w samym eurolandzie).

UE blado wypada jednak gdy zestawić ją ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie programy stymulacji gospodarki pozwoliły zbić bezrobocie do poziomu 5,3 proc. (prawie punkt procentowy mniej niż rok wcześniej).

Czytaj: Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce w lipcu 7,6 proc.

Spośród krajów unijnych najniższy poziom bezrobocia odnotowały Niemcy (4,7 proc.), a także Czechy oraz Malta (po 5,1 proc.). Nie jest zaskoczeniem, że najwięcej osób bez pracy było w niemogącej sobie poradzić z kryzysem Grecji (25 proc.; pomiar z maja). Wysoki poziom bezrobocia odnotowała również Hiszpania - 22,2 proc. Polska według metodologii Eurostatu notowała bezrobocie na poziomie 7,6 proc., czyli poniżej średniej dla całej wspólnoty.

W porównaniu do ubiegłego roku bezrobocie spadło w 23 krajach członkowskich, wzrosło w trzech, a nie zmieniało się w dwóch. Największymi spadkami mogą się cieszyć Bułgarzy (z 11,5 proc do 9,4 proc.), Hiszpanie (z 24,3 proc. do 22,2 proc.), a także Grecy, gdzie od maja 2014 r. do maja 2015 r. bezrobocie spadło z 27 do 25 proc. (Eurostat nie ma nowszych danych dla tego kraju).

Spore spadki bezrobocia odnotowała również Portugalia (z 14,1 proc. do 12,1 proc.), Irlandia (z 11,3 do 9,5 proc.) oraz Chorwacja (z 16,9 proc. do 15,1 proc.) Wzrosty w poziomie bezrobocia odnotowały Finlandia (z 8,7 proc. do 9,7 proc.), oraz w niewielkim stopniu Francja (z 10,3 proc. do 10,4 proc.) i Austria (z 5,7 do 5,8 proc.).

Mimo poprawy, jaka nastąpiła w ciągu ostatnich miesięcy, w zasadzie wszystkie kraje unijne borykają się z niskim zatrudnieniem wśród ludzi poniżej 25. roku życia. W lipcu bezrobocie wśród młodzieży wyniosło w UE 20,4 proc. oraz 21,9 proc. w strefie euro. Najlepsza sytuacja pod tym względem była w Niemczech (7 proc. młodych ludzi bez pracy), na Malcie (8,7 proc.) oraz w Estonii (9,5 proc.). Najgorzej było w Grecji, gdzie bez pracy było 51,8 proc, młodych (dane za maj) oraz w Hiszpanii (48,6 proc.). Bezrobocie młodych powyżej 40 proc. utrzymywało się również na Chorwacji oraz we Włoszech. W Polsce z problemem tym mierzyła się co piąta młoda osoba (20,1 proc.).

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)