Oskarżonym zarzucono przedłożenie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie dokumentów poświadczających nieprawdę, na podstawie których uzyskali oni dotację na podnoszenie usług świadczonych przez hotel. Dotację przyznano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jak dodała rzeczniczka, wśród tych dokumentów były np. lista obecności pracowników na szkoleniach czy dokumenty o poniesionych nakładach finansowych na szkolenia.

Zgodnie z zasadami przyznawania dotacji w ramach programu Kapitał Ludzki, ubiegający się o dotacje podmiot gospodarczy powinien wnieść na realizowany projekt wkład własny – szkolenia pracownicze miały pełnić właśnie taką rolę.

Na podstawie przedłożonych dokumentów urząd pracy przyznał projektowi z Kołobrzegu dofinansowanie i wypłacił wnioskodawcy blisko 550 tys. zł, zobowiązując wnioskodawcę do wniesienia wkładu własnego w wysokości nieco ponad 212 tys. zł.

Jako wkład własny oskarżeni wskazali szkolenia dla pracowników, przedkładając imienne listy obecności na szkoleniu osób zatrudnionych w firmie. W rzeczywistości takie wykłady się nie odbyły, bądź uczestniczyła w nich mniejsza niż zadeklarowana liczba pracowników.

Oskarżeni podczas śledztwa nie przyznali się do winy. Grozi im do pięciu lat więzienia. (PAP)