Bezrobocie w listopadzie 2012 roku, według metodologii Eurostatu, wyniosło w Polsce 10,6 proc....
08.01.2013
Do październikowego pożaru Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach doprowadziło postępowanie jednego z...
PAP
08.01.2013
BHP
Bezrobocie w 2013 roku może sięgnąć 14 proc., ale sytuacja będzie przejściowa. W marcu, kwietniu...
Torchała Klaudia
08.01.2013
HR
Przepisy bhpz uwagi na różnorodność procesów technologicznych w miejscu pracy nie określają...
Roman Majer
08.01.2013
BHP
Gdyby odpowiednio przeszkolić bezrobotnych, co trzeci od ręki znalazłby pracę, twierdzi Puls...
Pędzich Maciej
08.01.2013
Od 1 stycznia 2013 r. ZUS musi na bieżąco publikować swoje interpretacje przepisów...
Agnieszka Rosa
08.01.2013
Jak co roku firma Randstad przeprowadziła globalne badanie pracodawców i pracowników Global...
08.01.2013
Wraz z podwyżką płacy minimalnej o 100 zł w 2013 r. rosną też inne obciążenia pracodawców i...
08.01.2013
Chociaż wśród młodych ludzi nieustannie wzrasta stopa bezrobocia, to prawie 80 proc. pracodawców...
08.01.2013
Liczba emerytów na Białorusi wyniosła 1 stycznia 2013 r. ponad 2,5 mln, osiągając ponad 25 proc....
Wyrzykowska Małgorzata
08.01.2013
Ubezpieczenia społeczne
Czy osoba zajmująca się w spółce z o.o. kadrami, zatrudniona na podstawie umowy zlecenia może...
Małgorzata Skibińska
07.01.2013
Przedsiębiorca, który zawiesi działalność, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem, ma prawo...
07.01.2013
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec grudnia 2012 roku 13,3 proc. wobec 12,9 proc. na...
07.01.2013
Ekonomista Banku Pocztowego Piotr Łysienia o szacowanej przez resort pracy stopie bezrobocia na...
Białkowski Rafał
07.01.2013
HR
W 2013 roku rząd chce uruchomić specjalny program pomocy dla kobiet, powracających do pracy po...
07.01.2013
15 stycznia ma się odbyć kolejne spotkanie mediacyjne między związkowcami a władzami spółek...
07.01.2013
Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2013 r. zakłada przeprowadzenie 88 tys. kontroli i...
Edward Kołodziejczyk
07.01.2013
BHP
W 2013 r. utrzymane zostało zróżnicowanie kwot uzyskiwanego dofinansowania przez zakłady pracy...
07.01.2013
W dniu 1 stycznia 2013 r. weszła w życie kolejna reforma emerytalna. Zgodnie z ustawą z 11 maja...
Agnieszka Rosa
07.01.2013
Prowadzenie robót niezgodnie z przyjętą technologią oraz brak właściwego dozoru nad wykonywanymi...
PAP
04.01.2013
BHP
Przyczyną pożaru w gdańskiej stoczni produkującej m.in. luksusowe jachty, była reakcja chemiczna...
PAP
04.01.2013
BHP
Stopa bezrobocia w USA w grudniu 2012 roku wyniosła 7,8 proc. wobec 7,8 proc. w listopadzie, po...
04.01.2013
Wszyscy posłowie poparli w piątek ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...
04.01.2013
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia 14 grudnia 2012 r....
04.01.2013
Do listopada ub.r. przedsiębiorcy byli winni pracownikom ponad 208 mln zł z tytułu niewypłaconych...
04.01.2013
Przywrócenie wzrostu gospodarczego w UE i umożliwienie osobom bezrobotnym ponownego znalezienia...
04.01.2013
Państwowa firma z Chin próbowała zataić informację o wypadku budowlanym, w którym pod koniec...
PAP
04.01.2013
BHP
Nie żyje 38-letni górnik z kopalni Wujek-Śląsk w Rudzie Śląskiej. Pracownik działu wydobywczego...
PAP
04.01.2013
BHP
Posłowie wszystkich klubów opowiedzieli się w czwartek za projektowaną nowelizacją ustawy o...
04.01.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski