Efektywne, dobrze funkcjonujące zespoły to takie, u których jest wysoki poziom bezpieczeństwa psychologicznego - co potwierdzają badania wykonane w ramach firmy Google w 2012 roku i szeroko komentowane do dziś. To, co wpływa na skuteczność zespołów, to możliwość prezentowania swoich pomysłów, wątpliwości, ale też ujawnianie swoich błędów, proszenie o pomoc, wyrażania siebie bez obawy, że zostaniemy skrytykowani czy zawstydzeni. Zespoły, gdzie bezpieczeństwo psychologiczne jest wysokie, cechuje niska rotacja i absencja, wysokie wyniki i skuteczność. Współpracownicy czują się zaangażowani, a to stanowi duży element składowej wellbeingu.

Poczucie przynależności jest również ściśle związane z różnorodnością i włączaniem. Te zagadnienia świetnie obrazuje definicja Liz Fosslien i Mollie West Duffy: „Różnorodność to miejsce przy stole, inkluzywność  zapewni prawo głosu, a przynależność bycie wysłuchanym”. Bycie sobą i wnoszenie do organizacji swoich unikatowych cech i talentów, swojej perspektywy nie tylko daje szansę na twórcze działania, ale również silnie wpływa na poczucie zadowolenia w miejscu pracy. Poczucie przynależności związane jest z naszym poczuciem bycia akceptowanym w swojej naturalnej różnorodności. Dla wielu pracowników i managerów, temat otwartości na różnorodność stanowi duże wyzwanie, bo często po prostu nie mają wiedzy i świadomości tego jak funkcjonują.

Czytaj również: Badanie: Pracodawcy coraz bardziej dbają o dobrostan swoich pracowników>>
Czytaj też: Rekrutacyjny wellbeing >>>

Zacznij od budowania świadomości

Inicjatywy oceniane jako najbardziej skuteczne w zakresie polityki Diversity and Inclusive to budowanie polityki antydyskryminacyjnej i prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uprzedzeniom w środowisku pracy, budującym świadomość w zakresie różnorodności i włączania. Uświadomienie sobie przez pracowników i managerów, w jakich sytuacjach i kontekstach mają utarte schematy myślenia, które powodują ograniczenia dla różnorodności, to świetny krok w kierunku budowania przynależności.

 


Zadbaj o emocje pracowników

- Pracownicy doceniają wsparcie psychologiczne szczególnie w obliczu licznych kryzysów globalnych oraz prywatnych - związanych ze zdrowiem czy życiem osobistym. Coraz więcej osób potrzebuje pomocy i zaczyna regularnie korzystać ze wsparcia psychologicznego, interwencji kryzysowych, które oferują pracodawcy w ramach benefitów pracowniczych – komentuje Natalia Włodarska, wykładowca na studiach podyplomowych Studium Wellbeingu w organizacji-holistyczne podejście do dobrostanu, realizowanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Czytaj też: Chaciński Tomasz, Dobre praktyki w wellbeingu >>>

 

 

Buduj rozwiązania systemowe

Rozwiązania systemowe pozwalają zadbać o budowanie przynależności już od pierwszego dnia, a nawet jeszcze wcześniej. Pierwszy kontakt z nowym środowiskiem pracy ma szczególne znaczenie bo to właśnie początki obarczone są dużym stresem i napięciem u pracownika.

Czytaj też: Jak dbać o zdrowie pracowników >>>

Warto postawić na przygotowanie dobrej polityki on-boardingowej (Raport Well.HR – Bądź sobą! Różnorodność i włączanie a wellbeing pracowników, 2021 r., która uwzględnia między innymi:

 • przygotowanie miejsca pracy adekwatnego do potrzeb pracownika poprzedzonego wywiadem z pracownikiem – szczególnie przydatne w przypadku osób niepełnosprawnych ale też neuroróżnorodnych,
 • przekazanie informacji o polityce Diversity&Inclusion oraz procedurach antymobbingowych w organizacji, włączając w to spotkanie z osobą odpowiedzialną za politykę D&I w organizacji,
 • zaangażowanie w  proces wdrożenia buddy’ego lub mentora – dedykowanego pracownika odpowiedzialnego za wprowadzenie nowej osoby do firmy,
 • pakiety powitalne (welcome packi), ułatwiające odnalezienie się w firmie i zespole,
 • wspólne wyjścia na lunch bądź kawę z nowym pracownikiem.

 


Wspieraj wszystkich, niezależnie od formuły pracy

Innym ważnym aspektem, szczególnie w obecnych czasach, to poczucie przynależności w ramach form pracy stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej. Firmy stosują różne praktyki w tym zakresie, ale dla wielu pracowników i managerów zorganizowanie pracy uwzględniającej potrzeby wszystkich interesariuszy, to wciąż duże wyzwanie. W tym obszarze kluczową rolę odgrywają managerowie.  Warto stworzyć bardzo klarowne zasady i regulacje dotyczące pracy zdalnej, stacjonarnej bądź hybrydowej, dając managerom jasne wytyczne do pracy z zespołami. Budując przynależność w środowisku hybrydowym bądź zdalnym warto uwzględnić kilka zasad.

Podczas spotkań:

 • warto zadbać o to, aby każdy głos mógł być wypowiedziany i usłyszany. Warto dopytywać osoby mało aktywne, młodszych pracowników oraz pracowników zdalnych o to, czy czy mają coś do dodania,
 • warto wyznaczyć osobę, która pełni rolę moderatora, który dba o to, aby każdy się wypowiedział, jest uważny na różne, niewerbalne komunikaty, dba również o szacunek w trakcie wypowiedzi, wspiera osoby w technicznych wyzwaniach, jeżeli takie się pojawią,
 • warto zadbać o obecność wszystkich zaangażowanych w dany temat, nie pomijając osób pracujących zdalnie.

 

Czytaj również: Well-being – nowe wyzwanie dla pracodawców>>
Czytaj też: Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników – praktyczne przygotowanie metodologii prowadzenia badań w firmie >

Spraw, aby pracownicy się poznali

Kolejnym elementem jest zachęcanie pracowników do tworzenia sieci pracowniczych, dzięki którym mają dodatkowe okazje do tego, aby się poznać oraz wspólnie działać w interesujących ich tematach i projektach, niezależnie od formy pracy.

Działaniami, mającymi na celu integrowanie i angażowanie pracowników funkcjonujących w różnych przestrzeniach, mogą być:

 • spotkania na kawie z losowo dobranymi pracownikami,
 • warsztaty, wyjazdy integracyjne z udziałem osób pracujących zdalnie,
 • organizowanie wydarzeń, podczas których pracownicy będą mieli możliwość poznania innych kultur, podejść, sposobów myślenia oraz działania,
 • organizowanie eventów dla  rodzin i przyjaciół pracowników w formie hybrydowej.

Żyjemy w czasach tak nieprzewidywalnych, że odporność psychiczna i dobrostan naszych kluczowych pracowników będzie wprost przekładać się na stabilność i dobre funkcjonowanie organizacji. Dlatego warto już dziś zacząć podążać za trendami w obszarze wellbeingu.

Autorem artykułu jest Izabela Kluzek-Kot, kierownik studiów podyplomowych Studium Wellbeingu w organizacji-holistyczne podejście do dobrostanu oraz Studium Diversity and Inclusion realizowanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Więcej informacji o najnowszej ofercie edukacyjnej tutaj