Prawo.pl
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewidującą podwyżkę...
Agnieszka Rosa
29.12.2011
HR
Od 1 stycznia 2012 roku zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o transporcie drogowym, ktra na...
28.12.2011
HR
Do najważniejszych uprawnień przysługujących pracownicom w związku z rodzicielstwem jest prawo do...
Maciej Ambroziewicz
28.12.2011
BHP
Podstawowym obowiązkiempracodawcyjestzapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkw...
Maciej Ambroziewicz
28.12.2011
BHP
Miejsce wykonywania pracy może być określone jako obszar geograficzny - wynika z uchwały Sądu...
Inny
27.12.2011
27.12.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Pracownik, ktry zachoruje na przełomie roku kalendarzowego może liczyć na świadczenie przysługujące...
Agnieszka Rosa
27.12.2011
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2011 r., II PK 310/10, M.P.Pr. 2011, nr 11, s....
27.12.2011
Instrukcja jest listą poleceń i nakazów, których zarówno pracodawca, jak i pracownik mają obowiązek...
Edward Kołodziejczyk
26.12.2011
BHP

Spór o pensje unijnych urzędników

Ubezpieczenia społeczne HR
23.12.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Przedsiębiorcy będą mieli mniej obowiązkw ograniczających ich w prowadzeniu działalności...
Agnieszka Rosa
23.12.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
22.12.2011
HR
Wraz z końcem 2011 r.przestanie obowiązywać ustawa antykryzysowa. W miejsce przepisw ustawy...
Jarosław Masłowski
22.12.2011
Czy od kolacji wigilijnej finansowanej ze środków pracodawcy każdy pracownik powinien odprowadzić...
Patrycja Mikuła
22.12.2011
21.12.2011
Ubezpieczenia społeczne HR