Okresy wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także urlopu ojcowskiego.
Wysoki zasiłek w trzech krokach
Co zrobić, żeby uzyskać tak wysoki zasiłek? Krok pierwszy: kobieta już prowadząca działalność gospodarczą powinna opłacać wszystkie składki oprócz chorobowego, które jest dobrowolne. Krok drugi: na minimum 30 dni przed planowanym porodem, przyszła mama już prowadząca działalność gospodarczą powinna zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast kobieta nie prowadząca jeszcze działalności powinna ją rozpocząć i zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Krok trzeci: do oskładkowania należy zgłosić najwyższą możliwą kwotę. Po macierzyńskim następuje zakończenie działalności albo zmiana kwoty deklarowanej do oskładkowania.
Skąd się bierze tak wysoki zasiłek?
Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100 proc. podstawy wymiary. W przypadku ubezpieczonej, która urodziła dziecko przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia chorobowego poprzedzających miesiąc, w którym nastąpił poród, podstawą jest przeciętny miesięczny przychód za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia chorobowego. Z kolei przychód ten ustala się dzieląc przychód osiągnięty za okres pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia chorobowego, przez liczbę miesięcy, w których został osiągnięty. Przychodem jest zaś kwota zadeklarowana przez przedsiębiorcę po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Kwota ta nie może być większa niż 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. Obecnie jest to 8.595,53 zł.
Zasiłek także dla mężczyzn
Media informują tylko o kobietach uzyskujących wysokie zasiłki. Tymczasem zasiłek macierzyński przysługuje także ojcu korzystającemu z urlopu macierzyńskiego czy ojcowskiego.
ZUS ostrzega przed wyłudzeniami
ZUS sprawdza zgłoszenia, które uznaje za podejrzane. Od stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2012 r. ZUS odmówił lub kazał zwrócić zasiłek 1716 kobietom.

Ewa Drzewiecka

Doradca ds. prawa pracy