Dotacja nie może być wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Niestety, poziom przeciętnego wynagrodzenia spada. Oznacza to automatyczny spadek maksymalnej dotacji, z 21 876,54 zł do 20 982,92 zł od 1 września 2012 r. Jednakże należy podkreślić, że maksymalną wartość dotacji liczy się na dzień zawarcia umowy z bezrobotnym. Aby skorzystać z wyższej dotacji, należy zatem umowę podpisać jeszcze w sierpniu.

Spadająca wysokość przeciętnego wynagrodzenia oznacza także niższą refundację dla pracodawców, którzy wyposażyli lub doposażyli stanowisko pracy dla bezrobotnego. Wysokość takiej refundacji wynosi bowiem także do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Mniejsze przeciętne wynagrodzenie wpływa negatywnie także na refundację z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników lub pracodawcy. Limity dofinansowania tych szkoleń zależą bowiem od wielokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Ewa Drzewiecka

Doradca ds. prawa pracy